Prezydent Piły informuje…

Najnowsze Polityka Wydarzenia
Informuje się, że w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
1. do dyspozycji wyborców niepełnosprawnych pozostaje samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane skorzystaniem z przewozu samochodem do lokalu wyborczego, w celu ustalenia szczegółów przewozu proszone są o kontakt:
?osobisty lub przez inną osobę: Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, Referat Bezpieczeństwa Informacji, pokój 230, II piętro;
?telefoniczny: 668 202 985; 696778066; 539994705; 67 2104272; 67 3441211; 67 3451342
? e-mail: opb@um.pila.pl
w terminie do piątku 24 maja 2019 r.
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 15:00
2.wyborca niepełnosprawny posiada uprawnienia do: głosowania korespondencyjnego (termin złożenia wniosku do 13.05.2019 r.), głosowania przez pełnomocnika (termin złożenia wniosku do 17.05.2019 r.), zmiany lokalu wyborczego na lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (termin złożenia wniosku do 21.05.2019 r.). Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły www.bip.pila.pl w zakładce: Wybory Powszechne ? Wypory posłów do Parlamentu Europejskiego oraz pod w/w numerami telefonów.
Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego odbywa się bez przerwy w godz. 7:00-21:00 w lokalach wyborczych Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 33.
Prezydent Miasta Piły
/-/ Piotr Głowski