Projekt “Trenuj jak Żołnierz”

Najnowsze Regiony Wydarzenia Złotów

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego  projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego. W Wielkopolsce projekt
pn. “Trenuj jak żołnierz” odbędzie się:

  1. Etap organizacyjny (2 dniowy – weekend):
  • 6-7 maja  w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
  • 13-14 maja #4pplot w Lesznie
  1. Etap szkoleniowy (14 dniowy):
  • 16-29 lipca 4pplot  Leszno
  • 6-19 sierpnia CSWLąd w Poznaniu

Zapraszamy!

info i fot. WCR Piła