Toast za Zwycięstwo, czyli wspominamy Powstanie Wielkopolskie

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Toast za Zwycięstwo – to tytuł jubileuszowej, 10. już wystawy poświęconej historii Powstania Wielkopolskiego, którą od dzisiaj można oglądać w patio Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Jej organizatorami są Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Adam Bogrycewicz, radny sejmiku wielkopolskiego.

Wystawa podzielona jest na dwie części. Pierwsza opowiada o przebiegu Powstania Wielkopolskiego, druga nawiązuje do wcześniejszych edycji ?Toastu za Zwycięstwo”.

Poseł Krzysztof Czarnecki podczas uroczystego otwarcia plenerowej ekspozycji wspomniał o burzliwej historii państwa polskiego.

-Po rozbiorach Polska zniknęła z mapy świata, ale zawsze była w sercach Polaków, którzy dążyli do tego, by na tę mapę powróciła – podkreślił. – Pierwsza wojna  światowa spowodowała, że Polska się odrodziła. Jednak zaproponowane granice nowego państwa polskiego nie dawały satysfakcji nam – Polakom.

Dopiero Powstanie Wielkopolskie, które – jak zaznaczył Czarnecki – było wielkim sukcesem Polaków doprowadziło do zwycięstwa i zmiany granic.

-Myslę, że warto o tej historii pamiętać. Że warto pamiętać o ludziach, którzy walczyli o Polskę i zginęli. I że warto młode pokolenia uczyć polskości, tradycji i miłości do swojej ojczyzny – powiedział poseł PiS.

Zwycięski zryw Wielkopolan – zdaniem Marii Miler, radnej miasta Piły – jest dla Polaków wielką lekcją.

-Wynika z niego też inna lekcja. Tylko zjednoczony naród – robotnicy, chłopi, inteligencja – doprowadził do wyzwolenia kraju. W przeciwnym razie nie byłoby to możliwe. To jest taka lekcja patriotyzmu dla nas, Polaków.

Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających do 28 maja br. w godzinach pracy BWA iUP.

Patronat honorowy nad wystawą objął Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk., madiałny – Wasze Media.

(Red.)
Fot. Agnieszka Norkowska