Przebudowa drogi powiatowej

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

Trwają roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny na odcinku o długości 2,2 km od granicy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kierunku miejscowości Wyszyny.

28 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sarbia podpisano umowę w sprawie wspólnej realizacji w/w przedsięwzięcia. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania było przygotowanie przez Powiat Chodzieski dokumentacji projektowej oraz pełnienie roli Inwestora. W wyniku ogłoszonego przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą COLAS Polska z Palędzia na wartość 3 238 520,60 zł, z czego udział Lasów Państwowych to 2 606 100 zł.
Podbudowa jest realizowana w technologii MCE, metoda ta polega na wykorzystaniu istniejącej nawierzchni po zastosowaniu odpowiednich zabiegów technicznych jako podbudowy. Na tak przygotowanej podbudowie zostaną ułożone dwie warstwy z masy mineralno-asfaltowej tj. warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.
Tegoroczne prace to pierwszy etap robót, docelowo zaplanowano przebudowę drogi na odcinku o łącznej długości 5,5 km. Według przyjętych założeń planistycznych kontynuacja robót nastąpi w 2024r. Przebudowa drogi nr 1341P ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony przeciwpożarowej, wpłynie również korzystnie na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.