Przywitanie ze sztandarem komendanta powiatowego PSP w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

Miała miejsce uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Pile, przez dowódcę uroczystości, mł. kpt. Jacka Michalskiego. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Powiatowej PSP w Pile i odegrano hymn państwowy, Mazurka Dąbrowskiego.

Po odegraniu hymnu przystąpiono do głównego punktu zbiórki – czyli przywitania się ze sztandarem nowo powołanego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, bryg. Jarosława Kołaka. Moment ten był bardzo emocjonalny dla wszystkich zgromadzonych.

Komendant bryg. Kołak, otrzymał dzień wcześniej, 16 marca 2022 roku, z rąk Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Dariusza Matczaka, akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pile, lecz jako pełniący obowiązki Komendanta kierował pilską komenda już od 27 stycznia 2022 roku.

W krótkim przemówieniu Komendant bryg. Kołak, przedstawił krótko przebieg swojej dotychczasowej służby, ale także plany na dalszy rozwój pilskiej jednostki, w tym oczekiwania odnośnie bieżącej współpracy.

Zbiórka zakończyła się pamiątkowym wspólnym zdjęciem.

Panu Komendantowi życzymy wszelkich sukcesów na nowym stanowisku i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów!

  • Opracowanie : asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła
  • Zdjęcia: st. str. Dawid Śmigiel, KP PSP Piła