PWSZ w Wałczu Diamentem Forbesa 2022

Biznes Edukacja Inwestycje Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu została wyróżniona w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2022.

Diamenty Forbesa to ranking instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość i złożyły do KRS sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun&Bradstreet Poland – międzynarodowej wywiadowni gospodarczej.

Diamentami Forbesa zostały te firmy, które wykazały dodatni wynik finansowy, uzyskały pozytywny rating wiarygodności, są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA) i mają wysoką płynność bieżącą, a także nie zalegają z płatnościami.

Przedsiębiorstwa, które spełniają te warunki, muszą wykazać się jeszcze dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Przy wycenie przedsiębiorstwa zastosowano metodę szwajcarską, która stanowi średnią ważoną majątku przedsiębiorstwa (kapitału własnego) i wartością dochodową, czyli średnią zysków i strat z lat 2016-2020.

W rankingu wyróżnione zostały przedsiębiorstwa, które osiągnęły przychody na poziomie co najmniej 5 mln złotych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest jedyną uczelnią wyższą w Województwie Zachodniopomorskim, która została wyróżniona w rankingu i osiągnęła średnią ważoną wzrostu na poziomie 34,80%, dzięki czemu plasuje się na:

1 miejscu wśród publicznych uczelni zawodowych w Polsce,

2 miejscu wśród firm z terenu Wałcza,

4 miejscu wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce wyróżnionych w rankingu.

  • Materiał promocyjny, PWSZ w Wałczu