Wielkopolskie. CBA zatrzymało burmistrza Wrześni

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Wrześni. Mężczyzna miał żądać łapówki w wysokości 200 tys. zł w zamian za umożliwienie dalszego prowadzenia inwestycji.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali burmistrza Wrześni. Samorządowiec chciał łapówki od przedsiębiorcy w związku z możliwością dalszej budowy biogazowni.

W dniu, 6 listopada doprowadzono burmistrza Wrześni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzut z art. 228 k.k. W jego domu zostało przeprowadzone przeszukanie. Wójt został doprowadzony prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Podczas przeszukania w domu wójta, funkcjonariusze CBA zajęli mienia w wysokości ponad 5 tys. dolarów.

Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy powoływania się przez ustalone osoby w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku na terenie całego kraju na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Miały one również utwierdzać inne osoby w przekonaniu o istnieniu takich wpływów w instytucjach publicznych. W zamian osoby te chciały łapówek.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że burmistrz Wrześni za pośrednictwem innych osób złożył propozycję przedsiębiorcy. Z zamian za łapówkę chciał mu dać możliwość dalszej budowy biogazowni. Byłoby to możliwe po cofnięciu wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, na której inwestycja miała być zrealizowana.

Przedsiębiorca nie zgodził się na wręczenie „łapówki” w wysokości 200 tys. zł  i stąd ostatecznie inwestycja miała nie dojść do skutku.

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, dozoru policji, poręczenia majątkowego w wysokości 20 tys. zł, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z podejrzanymi w sprawie.

Prokuratura podkreśliła, że zatrzymanie i zarzuty związane są ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, w zamian za udzielanie korzyści majątkowych.

Do takich zdarzeń dochodziło w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku na terenie całego kraju. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. Zespół prasowy CBA poinformował, że to trzecia część wielowątkowego postępowania przygotowawczego. W śledztwie zarzuty otrzymało już łącznie pięć osób. 

Źródło: polsatnews.pl / Zdjęcie ilustracyjne