Rozpoczęło się ćwiczenie DRAGON 24

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Trwa jedno z największych w tym roku ćwiczeń wojsk lądowych. DRAGON 24 angażuje w działania ok. 20 tys. żołnierzy i sprzęt wojskowy państw NATO. Ćwiczenie odbywa się na terytorium Polski. W DRAGON 24 Wojska Operacyjne wspierają również Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Czym jest ćwiczenie DRAGON 24?
DRAGON 24 jest ćwiczeniem narodowym, w którym udział biorą siły międzynarodowe i sojusznicze. DRAGON 24 to jedno z 16 zaplanowanych ćwiczeń, realizowanych w ramach ćwiczenia NATO pk. STEDFAST DEFENDER 24.
Ćwiczenie jest testem dla Sił Zbrojnych w zakresie reagowania na kryzys i wsparcie administracji a także elementów układu pozamilitarnego (narastanie kryzysu, działania prowokacyjne ze strony przeciwnika) oraz prowadzenie operacji obronnej (po potencjalnej agresji zbrojnej na terytorium RP). Pierwszoplanową rolę odgrywają w ćwiczeniu wojska lądowe, które będą wspierane przez siły powietrzne, marynarkę wojenną, WOT oraz wojska specjalne czy wojska cyber.
Gdzie realizowane będzie ćwiczenie?
Do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach oraz drogach krajowych. DRAGON 24 realizowany będzie w oparciu o ośrodki poligonowe (w tym OSPWL Nowa Dęba, czy OSPWL Orzysz). Należy podkreślić, że ćwiczenia nie są skierowane w stronę jakiegokolwiek państwa. Celem ćwiczenia jest przetestowanie interoperacyjności w ramach NATO.
Rola WOT w DRAGON 24
W ćwiczeniu DRAGON 24 zaangażowane są również Wojska Obrony Terytorialnej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie swobody manewru wojskom operacyjnym a także wsparcie działań taktycznych w ramach:
– pokonywania przeszkody wodnej na rzece Wiśle w Opaleniu/Korzeniewie
– pokonywania przeszkody wodnej na rzece San w Radomyślu,
– podczas działań na OSPWL Dęba
– podczas działań na OSPWL Orzysz

– wsparcie działań regulacji ruchu realizowanych przez Policję i ŻW,
– ochrona miejsc postoju i odpoczynku w czasie przemieszczania Związków Taktycznych,
– obrona wyznaczonych rejonów w SRO

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
„Zawsze gotowi, zawsze blisko!”