Równość, uczciwość i bezpieczeństwo w Internecie – Debata w e-Izbie

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Uczciwa konkurencja, równe prawa i obowiązki, biznes fair play…, to zasady, które powinny obowiązujące nie tylko w tradycyjnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, ale także w biznesie elektronicznym. Temu tematowi poświęcona była dyskusja pt. „Cyfrowa gospodarka globalna – jak kształtować krajowe i unijne przepisy prawa, by zapewnić równe ramy konkurencji dla unijnych i pozaunijnych e-przedsiębiorców”. Debata była kolejnym wydarzeniem w ramach projektu Izby Gospodarki Elektronicznej „e-Izba” pn. Dialog z Biznesem i Administracją Publiczną – „Taki Sam Start”.

Spotkanie otworzyła pani Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej a kulminacyjnym punktem debaty był panel dyskusyjny przedstawicieli biznesu i administracji publicznej, który podsumował senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, były wiceminister gospodarki.
– Branża cyfrowa, a w jej ramach rozwój gospodarki elektronicznej, to nie tylko znak naszych czasów, ale też wielka szansa na ekspansję polskich firm na rynki zagraniczne – uważa senator Adam Szejnfelda.
Nawiązując do panelu dyskusyjnego senator odniósł się do ważkiego tematu tworzenia nie tylko równych ram prawnych i konkurencyjnych dla polskich i zagranicznych e-przedsiębiorstw, ale także przestrzegania ich w praktyce.
– Podobnie jak równość ważne jest także bezpieczeństwo zakupów w Internecie, ale w tym zakresie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, nie tylko w zakresie tworzenia i stosowania prawa i jego egzekucji, lecz także edukacji konsumentów. Świadomy sowich praw klient może być bowiem lepszym egzekutorem uczciwości, niż niejeden kodeksowy czy ustawowy paragrafy – stwierdził senator dodając – i chodzi nie tylko o świadomość konsumencką, ale też i tę z zakresu ochrony własnych danych osobowych. Z tym jednak w Polsce jest duży problem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, m.in. Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji międzynarodowych, jak Ecommerce Europe, czy przedstawiciele Zarządów największych przedsiębiorstw z branży e-commerce w Polsce, m.in. Zalando, Allegro, MODIVO czy LPP.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile