ROZPOZNANIA OPERACYJNE NA OBSZARACH LEŚNYCH

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz Nadleśnictwa Sarbia odbyły się rozpoznania operacyjne na obszarach leśnych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służ leśnych, na wypadek gaszenia pożaru. W rozpoczynaniach wzięły udział wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, dowództwo JRG, funkcjonariusze pionu operacyjnego oraz kontrolno – rozpoznawczego.
W trakcie ćwiczeń przeprowadzono rozpoznanie pod kątem dostępności wody w leśnych zbiornikach przeciwpożarowych i punktach czerpania wody, dokonano sprawdzenia przejezdności dróg dojazdowych w lasach, dokonano sprawdzenia sprzętu pożarniczego i
wyposażenia dodatkowego będącego na wyposażeniu straży pożarnej przydatnego do usuwania skutków pożarów w lasach.
Dokonano również rozpoznania odnowionego punktu czerpania wody nr 12 przy jeziorze Karczewnik w Chodzieży, który jest bardzo
ważny strategicznie źródłem wody do gaszenia dużych pożarów przestrzeni leśnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży serdecznie dziękuje za ciągłą i całoroczną współpracę dla Nadleśnictwa Podanin, Nadleśnictwa Sarbia i Nadleśnictwa
Durowo.
Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz
(KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: kpt. Artur Binkowski, kpt. Jakub Nowak, kpt. Jakub Stoupiec (KP PSP Chodzież).