Rozwój sportu, turystyki oraz profilaktyki uzależnień w gminie Trzcianka

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W Trzciance rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych i rozpoczęło się podpisywanie umów dotacyjnych z beneficjentami, którzy otrzymają wsparcie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z rozwojem sportu, turystyką oraz profilaktyką uzależnień w gminie Trzcianka.

Dotacje na 2023 rok przyznano 19 organizacjom pozarządowym na realizację 23 zadań, na łączną kwotę 450 000 zł.

Redakcja