Rusza rozbudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

W ciągu najbliższych dni gmina podpisze umowę z wykonawcą rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie osiedla Motylewo. Inwestycja obejmie ulice: Jastrzębią, Łabędzią, Bocianią, Gęsią, Kolibrową i Perkozią oraz połączenie drogą rowerową z ulicą Orlą. Wartość prac to blisko 13 000 000 milionów złotych, a planowane ich zakończenie wyznaczono na czwarty kwartał 2024 roku.

Jest to projekt, na który czeka bardzo wielu mieszkańców Motylewa, ponieważ jego wykonanie znakomicie poprawi komunikację drogową w tym miejscu. Projekt o wartości niemal 13 milionów złotych, dofinansowany z Polskiego Ładu do 95 procent. Rzecz dotyczy najbliższego otoczenia ulicy Jastrzębiej – mówi Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły.

Łączna długość ulic objętych w projekcie inwestycji, to ok. 3,2 km. Ponad to inwestycja obejmie: energooszczędne oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, odwodnienie, chodniki oraz ścieżki rowerowe z miejscami wypoczynku. Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się w trybie zaprojektuj i wybuduj, z uzyskiwaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji zgody na realizację inwestycji drogowych ZRID. Aktualnie trwają również prace związane z budową mostu pieszo-rowerowego, który umożliwi skomunikowanie osiedla Motylewo i całego miasta z sąsiednimi gminami.

Przez tę kładkę i ulicę Kalina, dojedziemy do drogi powiatowej, co umożliwi skomunikowanie na przykład z Kaczorami, Ujściem, Chodzieżą, czy Krajenką, To pozwoli na wspólne z naszymi partnerami realizowanie kolejnych zadań ze środków unijnych, nowej perspektywy budżetowej – mówi Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

 

Ta inwestycja to dobra informacja mieszkańców Motylewa, bo drogowe inwestycje połączą dwie części naszego osiedla oraz dla wszystkich, którzy jeżdżą rowerami, bo ścieżki skomunikują Motylewo z centrum miasta i pozwoli na podziwianie cudownych walorów Gwdy oraz lepiej poznawać nasze miasto – podkreśla Marek Andruszkiewicz, mieszkaniec Motylewa i radny Rady Miasta Piły.

Przypomnijmy, że omawiany projekt jest kontynuacją przebudowy odcinka ulicy Jastrzębiej, którą w porozumieniu z miastem i we współpracy z pilskim Zarządem Dróg i Zieleni wykonała inwestująca na terenie Motylewa firma Panattoni. Inwestor zrealizował staraniem własnym i na własny koszt dokumentację projektową, uzyskał wszelkie uzgodnienia i przeprowadził cały proces inwestycyjny, łącznie z wyborem wykonawcy i przeprowadzeniem robót drogowych.

piła.pl