Rząd zapłaci za ocieplenie budynków

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Złotów

Rusza   rządowy   program   Czyste   Powietrze.  Właściciele   domów   mogą   ubiegać   się   o dofinansowanie termomodernizacji budynków  oraz wymianę źródeł ogrzewania. Rząd sfinansuje   nawet   do   100%   kosztów   inwestycji.   Budżet   programu   to   aż   103   miliardy złotych. Niebawem w naszych gminach odbędą się spotkania informacyjne.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Już niebawem ruszą spotkania, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jak ocieplić dom, wymienić okna, drzwi i kocioł na nowe i to z dużym wsparciem finansowym.

Koordynatorem programu w naszym regionie został Adam Bogrycewicz, szef biura posła Marcina Porzucka oraz sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych. Dla właścicieli zarówno budynków już istniejących jak i nowo budowanych. Intensywność dofinansowania zależna jest od dochodu, ale   dotacja   i   pożyczka   pozwalają   na   łączne   wsparcie   do   100%   wartości   kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalne koszty kwalifikowane, do których liczona jest wysokość dotacji to 53 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, a program ma być realizowany aż do 30 czerwca 2029r. Dofinansowaniu podlegają nawet inwestycje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, byle nie rozpoczęły się one wcześniej niż na rok  przed złożeniem wniosku – informuje koordynator projektu na nasz region, Adam Bogrycewicz.

Jak się dowiadujemy, obecnie trwają ustalenia związane z organizacją spotkań. Będą w nich brali   udział   eksperci   z   wojewódzkich   funduszy   ochrony   środowiska.   Podczas   spotkań zainteresowani mieszkańcy będą szczegółowo zaznajomieni z założeniami programu oraz nauczą się jak wypełnić i złożyć wniosek.

Zapraszam wszystkich do śledzenia informacji o programie. Już niebawem aż do połowy października   będziemy   organizować   spotkania,   podczas   których   będziemy   zachęcać mieszkańców   do  skorzystania   z  programu.  Procedury   są  naprawdę  proste,   dlatego   tym bardziej warto skorzystać      ? mówi Adam Bogrycewicz.

Dofinansowanie   będzie   można   uzyskać   w   formie   bezzwrotnej   dotacji   oraz niskooprocentowanej,   preferencyjnej   pożyczki.   Pieniądze   na   realizację   programu   zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.