Zmiany w programie “Czyste Powietrze”

Wałcz

Od 3 stycznia br., w programie „Czyste Powietrze”  duże zmiany!

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, mający na celu walkę ze smogiem. Został wprowadzony, by skuteczniej walczyć z emisją pyłów i innych zanieczyszczeń. W ramach programu można między innymi wymienić stare piece czy kotły na nowoczesne źródła ciepła. Zmiany ogłoszone w programie „Czyste powietrze” są bardzo korzystne dla wszystkich, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie.

Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych na wszystkich poziomach dofinansowania – maksymalny roczny próg dochodowy został podniesiony do 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł);
  • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać – maksymalne poziomy dofinansowania wzrosły do 66 tys. zł przy dofinansowaniu podstawowym (wcześniej 30 tys. zł) do 136 tys. zł przy najwyższym poziomie dofinansowania (wcześniej 79 tys. zł);
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca;
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku;
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku.

 

Inne zmiany to:

  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
  • eliminacja od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
  • uproszczenie w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Z ostatnich informacji podanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynika, że w programie „Czyste Powietrze” w naszym mieście złożono 129 wniosków, a zrealizowano 53 przedsięwzięcia na kwotę ponad 515 tys. zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej programu czystepowietrze.gov.pl lub w Punkcie konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Miasta Wałcz.

walcz.pl