S11 pomiędzy Piłą a Szczecinkiem – aktualne informacje

Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia Złotów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła. Decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej.?? 

Wniosek został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

“Spodziewany termin uzyskania?DŚU?to I kw. 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji?programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu?S11. Jest to ostatni etap prac studialnych,  po?zakończeniu?którego można będzie?rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego. Później pozostanie uzyskanie?decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja drogi w terenie ? czytamy na stronie GDDKiA w Poznaniu.? 

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i?buduj?planujemy?ogłosić?w II kw. 2023 r.?Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.? 

“Budowa drogi?ekspresowej?S11 Szczecinek – Piła?została ujęta w rządowym?Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014?-?2023 (z perspektywą do 2025 r.).? Projektowana S11 stanowi fragment?trasy łączącej?Kołobrzeg?z?Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia?bowiem? dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku” ? informuje poznański oddział GDDKiA.  

(Red.)
Źródło: GDDKiA Poznań