SŁUCHACZE SZKOŁY POLICJI W PILE NA PRAKTYKACH WAŁCZU

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Młodzi adepci sztuki policyjnej zakończyli swoje praktyki zawodu w wałeckiej jednostce. Były to dwie tury praktyk, które rozpoczęły się na początku miesiąca.

Słuchacze Szkoły Policji w Pile kolejny raz pojawili się na ulicach powiatu wałeckiego. To wynik rozpoczęcia się kolejnej tury praktyk. Młodzi adepci sztuki policyjnej pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy dbali o bezpieczeństwo w powiecie. W sumie 48 słuchaczy w dwóch terminach szkoliło się pod okiem doświadczonych kolegów z prewencji i ruchu drogowego.

W czasie wspólnych służb słuchacze uczestniczyli w realizowanych interwencjach, kontrolach drogowych oraz ujawniali sprawców przestępstw i wykroczeń. Kilkumiesięczne szkolenie podstawowe to dla każdego policjanta pierwszy ważny etap służby w mundurze.Podczas nauki w szkole młodzi policjanci zdobywają wiedzę teoretyczną aby później wykorzystywać ją w rozwiązywaniu problemów z jakimi mogą spotkać się podczas służb będąc już w macierzystych jednostkach.

Fachowa wiedza teoretyczna jest słuchaczom niezbędna, jednak praktyka w terenie daje możliwość nauki czynności, które później podejmować będą w trakcie swoich codziennych służb. Każda służba słuchaczy w trakcie praktyki rozpoczyna się odprawą w jednostce w Wałczu, podczas której patrole otrzymują zadania do realizacji.

Słuchacze mają możliwość obserwowania i uczestniczenia w patrolach służb prewencji, dzielnicowych i ruchu drogowego. Starsi służbą koledzy uczą młodszych kolegów jak prawidłowo przeprowadzać różnego rodzaju interwencje.
Widok większej ilości policjantów wzbudza zainteresowanie i zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Pojawienie się kolejnych dodatkowych patroli na terenie powiatu wałeckiego to zasługa współpracy z samorządami.

KPP Wałcz