Sport: Samorządy otrzymają dofinansowanie

Biznes Inwestycje Najnowsze Sport Wydarzenia

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął nabory wniosków JST z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej oraz otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury fizycznej.

W 2022 r. ramach (już 5. edycji) Programu „Szatnia na Medal” Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje 49 zadań, w tym 13 zadań inwestycyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z 26 powiatów, na łączną kwotę blisko 2,8 mln zł.

W gronie dofinansowanych zadań znalazło się 21 jednostek samorządowych, które wcześniej nie otrzymały dotacji w ramach Programu. W naborze wniosków do Programu „Szatnia na Medal” w roku 2022 złożono 58 wniosków – przekazał Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa przyjął także listę rankingową w tzw. Programie Lekkoatletycznym. Lista zawiera 20 zadań z zakresu lekkiej atletyki, które uzyskają dofinansowanie łącznie w kwocie 3 mln zł (prawie dwukrotnie wyższej niż w roku 2021). W tej grupie znalazło się pięć pełnowymiarowych bieżni lekkoatletycznych, a także bieżnie okólne niepełnowymiarowe, bieżnie proste oraz skocznie i rzutnie.

Lekka atletyka w roku 2021 nadal była najsilniejszym sportem w województwie wielkopolskim w Systemie Sportu Młodzieżowego. To dlatego budowa obiektów do uprawiania tej dyscypliny jest priorytetem dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – mówi Jacek Bogusławski.

Z kolei 12 samorządów będzie realizowało w tym roku zadania służące rozwojowi infrastruktury turystycznej.  Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 540 tys. zł. i posłuży tworzeniu szlaków rowerowych czy uzupełnieniu tych istniejących o niezbędną infrastrukturę. W dwóch gminach powstaną również stacje obsługi kamperów.

Ponadto, w dniu 10 marca 2022 roku Zarząd podjął uchwały rozstrzygające otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych oraz poprawę i rozwój infrastruktury sportowej.

600 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 41 imprez sportowych, w tym trzech imprez o najwyższej randze w sporcie wyczynowym. Warto nadmienić, że aż 37 stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie.
Kwotę 600 000 zł przeznaczono także na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej użytkowanej przez kluby i stowarzyszenia sportowe na terenie województwa wielkopolskiego. Rozstrzygnięcie tego konkursu oznacza dofinansowanie 16 zadań polegających na remoncie obiektów sportowych, które stanowią bazę szkoleniową oraz służącą organizacji zawodów sportowych.
  • Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego