Sporządzono plan działań priorytetowych

Interwencje Na sygnale Najnowsze Trzcianka
Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla terenu miasta Trzcianka, rejonu służbowego nr II i nr III.
PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla terenu miasta Trzcianka, rejonu służbowego nr II.
Priorytetowym celem do osiągnięcia będzie przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na os. XXV-lecia, które objęte jest znakiem D-40 „strefa zamieszkania”. Głównym powodem wdrożenia planu jest fakt łamania przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym przez osoby parkujące pojazdy w miejscach do tego niewyznaczonych.
PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla terenu miasta Trzcianka, rejonu służbowego nr III.
Plan w swoich założeniach obejmuje przeciwdziałanie zaśmiecania terenu i powstawania dzikich wysypisk śmieci w rejonie jeziora Długie (Logo).
  • Komendant Komisariatu Policji w Trzciance
  • /-/ kom. Jakub Namerła