Spotkali się z marszałkiem, senatorami i posłami

Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów

W Senacie RP prezentowana jest wystawa „1922-2022 – Stulecie Związku Polaków w Niemczech. Ludzie – Idee – Pamięć”. Jej uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w obecności senatorów, mediów i zaproszonych gości. Udział w wydarzeniu brała delegacja Gminy Zakrzewo.

Po wyjątkowych obchodach międzyregionalnych Związku Polaków w Niemczech, które odbywały się w Zakrzewie, nadszedł czas na kolejne wielkie wydarzenie, tym razem w Warszawie.

– Kultywowanie polskości, naszych obyczajów, kultury ważne jest zawsze i wszędzie – i w ojczyźnie, i na obczyźnie. Dlatego zwłaszcza tym, którzy opowiedzenie się za Polską w pięciu dzielnicach Związku Polaków w Niemczech w czasach hitleryzmu przypłacili cierpieniem, a nawet życiem, winni jesteśmy nie tylko pamięć, ale i szacunek – powiedział w czasie inauguracji wystawy Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Do 21 października w Senacie prezentowane będę jednocześnie dwie ekspozycje. Pierwsza, którą organizuje Dom Polski-Centrum Idei Rodła przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odbywa się z inicjatywy senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda.

Z kolei druga – „Spod znaku Rodła” prezentuje wydarzenia związane z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez historie polskich szkół na terenie ówczesnych Niemiec i została zorganizowana przez senator Halinę Biedę i senatora Leszka Czarnobaja przy współpracy młodzieży licealnej.

***

W trakcie wydarzenia Marszałek Tomasz Grodzki wręczył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi, Radnemu Województwa Wielkopolskiego Henrykowi Szopińskiemu oraz dyrektor Domu Polskiego-Centrum Idei Rodła Barbarze Matysek-Szopińskiej kopie uchwały Senatu RP w sprawie upamiętnienia stulecia Związku Polaków w Niemczech. Skierował pod ich adresem również słowa podziękowania.

Następnie delegacja gminy, na czele której stał wójt Marek Buława, spotkała się z marszałkiem, senatorami i posłami w jednej z senackich sal posiedzeń. Stało się ono doskonałą okazją do dyskusji temat patriotyzmu, Prawd Polaków oraz działalności Domu Polskiego i gminy w nieco mniej oficjalnej atmosferze. Spotkanie to, jak również zorganizowane przez Kancelarię Senatu zwiedzanie obu izb, było niezwykle miłą niespodzianką.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia, Marszałkowi Senatu, Senatorom i pozostałym parlamentarzystom, którzy sprawili, że organizacja wystawy w tak wyjątkowym miejscu stała się możliwa – komentuje wójt Marek Buława.

 facebook.com/gminaZakrzewo