Spotkanie z wykonawcą analizy dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile

Inwestycje Najnowsze Piła

W pilskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Gminy Piła z reprezentantami firmy Sweco Polska, która jest wykonawcą zleconej przez miasto „Analizy wielowariantowej rzeczowo-finansowej dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile”, przygotowującej założenia ekologicznych rozwiązań dla osiedla „Zielone Wzgórza”. Dokument zostanie wykorzystany w procesie planistycznego opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnicy spotkania uzgodnili harmonogram prac, podstawowych założeń i zakresu analizy, a także wstępnie omówili  realizację budowy osiedla.

W czasach coraz większych zagrożeń energetycznych, budującej się intensywnie świadomości ekologicznej oraz dążenia do budowy zrównoważonych osiedli, opartych na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym, stopniowo wzrasta liczba inwestycji, które minimalizują swój wpływ na środowisko.  Osiedle „Zielone Wzgórza” – zlokalizowane na terenie byłego poligonu przy ul. Bydgoskiej – ma być jednym z takich modelowych przedsięwzięć – zrównoważonym pod każdym względem, o wysokim poziomie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu będzie samowystarczalne, zeroemisyjne, przyjazne dla mieszkańców i środowiska naturalnego, a przede wszystkim dostępne dla przeciętnego pilanina.

Główne aspekty, których będzie dotyczyła analiza wykonywana przez Sweco Polska, to:

  • gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym;
  • ekologiczny transport – w tym założenia „miasta 15-minutowego”;
  • zieleń;
  • samowystarczalność energetyczna osiedla – wykorzystanie m.in. technologii wodorowych;
  • miasto „gąbka” – zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi;
  • struktura zabudowy mieszkaniowej – analiza różnych form własności, m.in. budownictwa publicznego;
  • analiza finansowa;
  • wypracowanie dobrych praktyk w celu stworzenia rozwiązań modelowych.

Analiza wielowariantowa rzeczowo-finansowa dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile jest wykonywana w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/14/22 z dnia 02.03.2022 r. dotyczącej finansowania projektu pn. „Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Realizacja projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Przypomnijmy, że w lutym 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile, w którym I nagrodę przyznano pracy autorstwa Projekt Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi.

Spotkanie z wykonawcą analizy dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile – UM Piła (www.pila.pl)