Sprzedaż działki położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego

Biznes Inwestycje Piła

Prezydent Piły ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego w Pile.

księga wieczysta nr PO1I/00004764/8, działka nr 1222 (obręb 14), powierzchnia działki: 0,0817 ha; przeznaczenie w planie miejscowym: UM – tereny usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

  • Cena wywoławcza: 137 000,00 zł
  • Wysokość wadium: 27 400,00 zł

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT określony na dzień sprzedaży nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), na dzień ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 2 GRUDNIA 2022 R. O GODZ. 9:00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA PIŁY – PLAC STASZICA 10, 64-920 PIŁA – W SALI 229 B, II PIĘTRO.

Sprzedaż działki położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego – UM Piła (www.pila.pl)