Średnia płaca pielęgniarek w szpitalach: dane sprzed pięciu lat. Jaki wzrost po podwyżkach?

kraj Najnowsze Polityka Praca Regiony Wydarzenia Zdrowie

Posłanka Joanna Mucha zwróciła się z interpelacją do premiera, w której zapytała m.in. o to, ile w poszczególnych latach (w przedziale 2016-2021) wzrosła średnia pensja pielęgniarek w szpitalach.

  • Według posłanki, ze względu na szalejącą pandemię pensje strefy budżetowej nie nadążają, a to generuje dalsze problemy
  • W związku z wątpliwościami, posłanka zwróciła się do premiera z prośbą o przedstawienie danych podsumowujących wzrost średniej pensji pielęgniarek pracujących w szpitalach w latach 2015-2021
  • Resort zdrowia zestawił dane dotyczące płac pielęgniarek na przestrzeni wskazanych  lat

Pytania o wynagrodzenie pielęgniarek

Autorka wspominanej interpelacji zwróciła się bezpośrednio do premiera. Podkreśliła przy tym, że Polska zmaga się z dotkliwą inflacją, przez co do biur poselskich na terenie całego kraju zgłaszają się m.in. pielęgniarki oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne z prośbą o podwyżki.

“Pensje strefy budżetowej nie nadążają za szalejącą inflacją. W związku z powyższym proszę o przedstawienie tabeli przedstawiającej dane: ile w poszczególnych latach 2016-2021 wzrosła średnia płaca pielęgniarek w szpitalach?” – zapytała posłanka.

Zestawienie dotyczące podwyżek od MZ

W imieniu Ministerstwa Zdrowia odpowiedział podsekretarz stanu Piotr Bromber. Tym samym przekazał informacje dotyczące wzrostu średniej płacy pielęgniarek w szpitalach.

“Biorąc pod uwagę dostępne Ministerstwu Zdrowia dane pozwalające na zestawienie adekwatnych wskaźników dla różnych lat możliwe jest podanie danych w zakresie dynamiki wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych w odniesieniu do stanu średnich wynagrodzeń zasadniczych za marzec 2016 roku oraz gwarantowanego ustawowo poziomu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca 2022 roku, w związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca br. ustawy z dnia 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw”– czytamy.

Zestawienie wynagrodzeń pielęgniarek:

  • pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją: przed wejściem w życie ustawy regulującej minimalne płace zasadnicze w ochronie zdrowia średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie wynosiło według stanu na marzec 2016 roku 2 725,94 zł. Obowiązujące od 1 lipca 2022 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy nie może być niższe niż 7 304,66 zł (co stanowi wzrost o 168 proc.),
  • pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji, pielęgniarki i położne z tytułem licencjata ze specjalizacją, pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją: przed wejściem w życie ustawy regulującej minimalne płace zasadnicze w ochronie zdrowia średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie wynosiło według stanu na marzec 2016 roku 2 641,10 zł. Obowiązujące od 1 lipca 2022 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy nie może być niższe niż 5 775,78 zł (co stanowi wzrost o 119 proc.),
  • pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem bez specjalizacji: przed wejściem w życie ustawy regulującej minimalne płace zasadnicze w ochronie zdrowia średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie wynosiło według stanu na marzec 2016 roku 2 503,55 zł. Obowiązujące od 1 lipca 2022 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy nie może być niższe niż 5 322,78 zł (co stanowi wzrost o 113 proc.).