St. bryg. Rafał Mrowiński pożegnał się ze służbą

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Środa, 26 stycznia 2021 roku jest dla st. bryg. Rafała Mrowińskiego ostatnim dniem służby w Państwowej Straży Pożarnej. Tego dnia Komendant Powiatowy PSP w Pile, z rąk st. bryg. Jarosława Zamelczyka – Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu odebrał decyzję o odwołaniu ze stanowiska.

Dzień wcześniej, w sali widowiskowej Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „Iskra” w Pile odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której st. bryg. Rafał Mrowiński dziękował za współpracę wszystkim tym, których poznał w czasie swojej 30-letniej służby.

Zgromadzeni goście, na czele z Eligiuszem Komarowskim – starostą pilskim, z wielką sympatią dziękowali odchodzącemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Pile, podkreślając jego zaangażowanie i profesjonalizm.

Na ręce st. bryg. Rafała Mrowińskiego spłynęło wiele podziękowań od władz samorządowych, kierowników i przedstawicieli służb współpracujących, strażaków jednostek OSP oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Na nowym etapie życia składamy st. bryg. Rafałowi Mrowińskiemu życzenia wszystkiego co najlepsze!

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Kamiński

Zdjęcia: st. str. Dawid Śmigiel

***

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Rafa Mrowińskiego, wielkopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak z dniem 27 stycznia br. pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Pile powierzył bryg. Jarosławowi Kołakowi, dotychczasowemu komendantowi powiatowemu PSP w Złotowie.

Także z dniem 27 stycznia 2022 roku mł. kpt. Tomasz Lewandowski, który służył w JRG Trzcianka na stanowisku dowódcy JRG,  będzie pełnić obowiązki komendanta powiatowego PSP w Złotowie.

***

Starszy brygadier magister inżynier pożarnictwa Rafał Mrowiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął z dniem 1 września 1992 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Wykształcenie pożarnicze oraz ogólne starszego brygadiera Rafała Mrowińskiego:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w 1998 roku

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa w 2006 roku

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie Gospodarowania zasobami ludzkimi

Z dniem 1 kwietnia 1994 roku został mianowany w służbie stałej w  Komendzie Rejonowej PSP w Wałczu na stanowisku: dowódcy zastępu

Z dniem 1 czerwca 1997 roku do 11 października 1998 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na stanowiskach inspektor oraz oficer

Od 12 października 1998 roku do 19 czerwca 2013 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży na stanowiskach: dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Z dniem 20 czerwca 2013 roku został powołany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Podczas swojej długoletniej służby odpowiadał za realizację zadań związanych z działalnością operacyjną komendy, a przede wszystkim za sprawność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pilskiego, organizację wszelkich inicjatyw między innymi: szkoleń, ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo-pożarniczych, nadzór nad stanem wyszkolenia i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego.

Starszy brygadier Rafał Mrowiński dał się poznać jako oficer doświadczony, a Jego wiedza, profesjonalizm oraz zdolności organizacyjne, które posiada korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie pilskiej jednostki. Wielokrotnie podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców naszego regionu.

Z inicjatywy Komendanta Mrowińskiego rozpoczęto inwestycję polegająca na budowie nowego obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Pile (jeden z największych obiektów w północnej Wielkopolsce) i gruntowną modernizację istniejącego budynku komendy powiatowej. Wyremontowano również jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 2 w Pile.

 

Za jego kadencji powstała nowoczesna komora dymowa, z której korzystają strażacy z północnej Wielkopolski.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony m.in.

 • Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w 1998 roku
 • Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w 2003 roku

 • Brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” w 2006 roku

 • Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” w 2008 roku

 • Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w 2011 roku

 • Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” w 2013 roku

 • Medalem srebrnym „Za długoletnią służbę” w 2015 roku

 • Złotym znakiem związku OSP RP w 2016 roku

 • Medalem 100-lecia odzyskania niepodległości” w 2018 roku

 • Odznaczeniem „Brązowym krzyżem zasługi” w 2019 roku

 • Medalem „Gwiazda krzyża strażackiego wielkopolski” w 2021 roku