Stała organizacja ruchu na S5 Świecie – Bydgoszcz

Inwestycje kraj Na sygnale Podróże Wydarzenia

Zasadnicze roboty na budowie drogi ekspresowej S5 ze Świecia do Bydgoszczy zostały ukończone. Dzięki temu wprowadzono stałą organizację ruchu na tym ponad 22-kilometrowym odcinku.

Wdrożono zmiany na jezdni prowadzącej z Bydgoszczy w stronę Świecia. Ponadto zdjęte zostało ograniczenie  na jezdni w stronę Bydgoszczy. Oznacza to, że na całej długości drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim pojedziemy z docelową dozwoloną prędkością.

Zadanie na finiszu

Odcinek z Dworzyska (węzeł Świecie Południe) do Aleksandrowa (węzeł Bydgoszcz Północ) ma długość 22,4 km i w większości przebiega śladem starej drogi krajowej nr 5. Fragmenty nowej jezdni udostępnialiśmy stopniowo, wraz z postępem prac budowlanych. Jeszcze w czerwcu br. oddaliśmy do ruchu cztery kilometry odcinka S5, omijającego Aleję Dębową w Borównie i Kusowie. Tym samym odcinek starej DK5 stał się wyłącznie drogą lokalną, a ruch tranzytowy zaczął przebiegać przez S5.

Następnym krokiem było udostępnienie (z końcem sierpnia br.) przekroju 2×2 trasy głównej drogi ekspresowej S5 w Trzeciewcu oraz pomiędzy Dworzyskiem i Grucznem. Dzięki temu kierowcy uzyskali dodatkowe trzy kilometry jezdni w pełnym przekroju. Kolejne etapy wdrożyliśmy między 18 a 21 października. W ramach zmian udostępniliśmy przekrój 2×2 trasy głównej S5 od Trzeciewca do wiaduktu w Zawadzie. Następnie z Zawady do węzła Pruszcz, a finalnie na pozostałym odcinku – pomiędzy węzłem Pruszcz a węzłem Gruczno. Dzięki temu udostępniliśmy cały przekrój odcinka S5 na zasadach czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h na czas wykonania pozostałych prac.

Przez ostatnie tygodnie trwały roboty wykończeniowe na tym odcinku. Wykonawca uzyskał również ostatnią decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, przewidzianą w trakcie realizacji zadania. Dzięki zakończeniu robót zasadniczych, możemy wprowadzić stałą organizację ruchu na całym odcinku S5 zdejmując też dotychczasowe ograniczenia do 80 km/h. Dziś wdrożyliśmy zmiany na jezdni prowadzącej z Bydgoszczy w stronę Świecia. Jutro do godzin popołudniowych ograniczenie zostanie zdjęte na jezdni w stronę Bydgoszczy.

S5 łączy trzy duże miasta

Droga ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim ma łącznie 128 kilometrów długości. Kierowcy zyskali szlak łączący Wrocław, Poznań i Bydgoszcz z autostradą A1 w okolicy Grudziądza. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 1,8 mld zł.

S5 Grudziądz – Ostróda

W przyszłości S5 połączy się z S7 pod Ostródą. W październiku 2021 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji. Jego najważniejszym zadaniem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej dla przyszłej drogi. Aktualnie trwają prace nad wariantami jej przebiegu, analizą ruchu oraz inwentaryzacją przyrodniczą. Odbyły się też spotkania z samorządowcami, a na początku 2023 roku planowane są informacyjne spotkania z mieszkańcami gmin, przez które poprowadzone są warianty drogi. Szacujemy, że prace przygotowawcze wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych zakończą się w 2028 r. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł. Inwestycja został ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Oznacza to, że w przyszłości powstanie w woj. kujawsko-pomorskim dodatkowo około 45 km drogi ekspresowej S5 (oraz 45 km w woj. warmińsko-mazurskim).

Stała organizacja ruchu na S5 Świecie – Bydgoszcz – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Bydgoszcz – Portal Gov.pl (www.gov.pl)