STAROSTA PILSKI WZIĄŁ UDZIAŁ W AKCJI SADZENIA DRZEWEK

Edukacja Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia

Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra 5 maja odbyła się akcja sadzenia drzew pod hasłem „Drzewa łącza ludzi.” Uczestniczyli w niej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile oraz liczni goście, wśród nich Eligiusz Komarowskie, starosta pilski.

– Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy. Drzewka sadziły dzieci, leśnicy, policjanci, samorządowcy, politycy. Razem wykonaliśmy przyjazny gest dla środowiska i wspólnymi siłami posadziliśmy sadzonki sosny. To było ciekawe i bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Szczególne brawa kieruję do uczniów, dla których taka akcja była znakomitą lekcją przyrody, a przy okazji zażyli ruchu na świeżym powietrzu – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Sadzenie drzewek to już kolejna akcja przyjazna środowisku, w której uczestniczył starosta Eligiusz Komarowski razem z leśnikami z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W ubiegłym roku Powiat Pilski dołączył do akcji zakładania łąk kwietnych w Pile, wspólnie realizuje także dwa projekty Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim, w ramach których rozbudowane zostały ośrodki edukacji ekologicznej w Nadleśnictwach Zdrojowa Góra i Kaczory, powstało Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile oraz ścieżki edukacyjne poświęcone ochronie środowiska.   

źródło: Starostwo Powiatowe w Pile