Strefy przemysłowe przyszłością Wielkopolski

Biznes Chodzież Czarnków Interwencje Inwestycje Najnowsze Piła Polityka Regiony Trzcianka Wydarzenia

Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych poświęcona została rozwojowi stref przemysłowych. Dzięki środkom z programu w Wielkopolsce zostaną zrealizowane trzy projekty kluczowe dla przyszłości regionu.

Do samorządów w całej Polsce trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom zostanie wsparta realizacja 52 projektów w całym kraju, w tym trzech w województwie wielkopolskim.  Piąta edycja programu została skierowana do samorządów, które na swoim obszarze rozwijają strefy przemysłowe. Program ma na celu przyciągnięcie nowych inwestycji w regionie, rozwój eksportu oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przypomniał, że samorządy z województwa wielkopolskiego otrzymały w ramach poprzednich edycji programu ogromne wsparcie. Pierwszy nabór pozwolił na dofinansowanie 369 projektów na łączną kwotę blisko 2 mld zł. W ramach drugiej edycji wielkopolscy włodarze uzyskali środki w wysokości 2,8 mld zł na realizację 504 projektów. Trzecia edycja poświęcona wsparciu gmin popegeerowskich zakończyła się rozstrzygnięciem, w którym do Wielkopolski trafiło ponad 440 mln zł na dofinansowanie 210 inwestycji.

– W Wielkopolsce jest już kilkadziesiąt inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a są już zakończone. Duża część umów na realizację inwestycji z rządowym wsparciem w ramach programu została już podpisana i są one w trakcie realizacji – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Jak dodaje wojewoda w ramach piątej edycji programu do Wielkopolski trafi blisko 300 mln zł bezzwrotnego dofinansowania, dzięki czemu w województwie zostaną zrealizowane trzy ważne projekty. Dzięki środkom z programu dofinansowana zostanie realizacja bardzo ważnej i długo wyczekiwanej inwestycji w powiecie kolskim – budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej NR 3205P, na którą samorząd otrzymał 220,5 mln zł rządowego wsparcia. Środkami w wysokości 58,6 mln zł dofinansowany zostanie rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-lotnisko. Z kolei Gmina Przygodzice dostała 19,2 mln zł na budowę wiaduktu drogowego wraz z siecią dróg na terenach aktywizacji gospodarczej w Przygodzicach.

Warto podkreślić, że do powiatu kolskiego trafi rekordowe w historii tego samorządu dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W uroczystości przekazania symbolicznego czeku w Kole wziął udział Minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Poseł Wielkopolski Wschodniej Zbigniew Hoffmann. Towarzyszyła mu wicewojewoda Aneta Niestrawska. Inwestycja z pewnością odmieni życie mieszkańców. Sprawi, że droga powiatowa nr 3205P nie będzie już przebiegać przez centrum Koła, a ominie miasto od strony północnej. W ten sposób powstanie siedmiokilometrowa trasa, łącząca drogę krajową nr 92 z ul. Toruńską. Wzdłuż obwodnicy ma powstać ok. 200 ha terenów inwestycyjnych, które przyciągną być może dużych inwestorów. A to dla miasta oznacza rozwój gospodarczy i dodatkowe miejsca pracy.

Nabór wniosków w ramach V edycji programu trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

Samorządy mogły składać wnioski dotyczące 4 obszarów:

– budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;

– budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;

– budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;

– budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program kompleksowego wsparcia samorządów. Rządowe środki dla miast, gmin, powiatów i województw dają szanse na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc.

Wyniki naboru znajdą Państwo na stronie – https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-5(odnośnik zewnętrzny).

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/strefy-przemyslowe-przyszloscia-wielkopolski