SYRIUSZE po raz dziewiąty! Zgłoś nominację!

Wydarzenia

PIŁA. Po raz dziewiąty zostaną przyznane “SYRIUSZE? –  doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Piły – przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięcia sportowe w  kategoriach:

? Kultura
Nagroda dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz rozpowszechniania kultury.
? Sport
Nagroda dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.
? Osobowość
Nagroda dla osoby wyróżniającej się swoją działalnością społeczną lub komercyjną.
? Wydarzenie
Nagroda dla autora najbardziej efektownego/efektywnego wydarzenia w mieście Piła w 2018 roku.
? Biznes
Nagroda za sukces biznesowy dla podmiotu gospodarczego działającego na terenie miasta Piły.
? Lokalna społeczność
Nagroda dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz osób trzecich.
? Grand Prix Roku
Nagroda przyznawana indywidualnie przez Prezydenta Miasta Piły, niesklasyfikowana w kategoriach, skierowana do osoby, organizacji lub podmiotu za wybitne osiągnięcia lub całokształt twórczości.

Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Piły mogą być składane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze oraz szkoły i uczelnie wyższe działające na terenie miasta Piły.

Wnioski należy składać:

do 31 stycznia 2019 r. Nagroda dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej

do 31 stycznia 2019 r. Nagroda dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

do 5 lutego 2019 r. Coroczna Nagroda – ?Syriusze 2018? (w kategorii: osobowość, wydarzenie, biznes, lokalna społeczność)

Wnioski można składać osobiście w Biurze Prezydenta Miasta Piły, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail syriusze@um.pila.pl lub drogą pocztową na adres:

Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły
Plac Staszica 10
64-920 Piła

 pila.pl