Szkolili się w udzielaniu pomocy

Chodzież Edukacja Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. 17 października zakończyło się szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z powiatu chodzieskiego. Kurs odbył się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

Podsumowaniem kilkudniowego szkolenia był egzamin teoretyczny oraz praktyczny, do którego podeszło 20 kursantów.

W trakcie szkolenia strażacy ochotnicy zapoznali się i przećwiczyli m.in. postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia, zasady postępowania przy obrażeniach i podejrzeniu obrażeń głowy, kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa, postępowaniu przy ranach różnego rodzaju, przy wstrząsach, przy oparzeniach, przy wychłodzeniu. Ratownicy ćwiczyli ewakuację poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych i sposób segregacji
poszkodowanych przy zdarzeniach masowych – mówi mł. bryg. Leszek Naranowicz z KP PS w Chodzieży.

W podsumowaniu szkolenia i egzaminów wziął udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald, który pogratulował kursantom zaangażowania i pozytywnie zdanych egzaminów.

(Red.)
Fot. KP PSP Chodzież