Szykuje si ę remont „Okrąglaka”. Powstanie Pilski Instytut Integracji i Edukacji

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
Budynek przy ulicy Okólnej zostanie wyremontowany i zmodernizowany. Kiedyś mieściło się tu przedszkole, później budynek służył osobom bezdomnych, a teraz w tzw. Okrąglaku powstanie Pilski Instytut Integracji i Edukacji. Będzie to miejsce przyjazne seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz całym rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Koszt przebudowy, wyposażenia i prowadzenia działalności to ponad 3 miliony złotych.
Pilski Instytut Integracji i Edukacji stworzy doskonałą przestrzeń, która służyć będzie wzmocnieniu integracji społeczności miejskiej oraz rozwijaniu i aktywizowaniu grup zagrożonych wykluczeniem. Organizowane w instytucie wydarzenia integracyjne, ekologiczne, edukacyjne i kulturalne będą budować relacje międzypokoleniowe, świadomość ekologiczną i społeczną mieszkańców.
Koszt projektu to około 2 701 000 złotych na przystosowanie istniejącej infrastruktury do nowych celów, zmiany terenów wokół budynku oraz wyposażenie obiektu. Kolejne ponad 670 tys. zostanie przeznaczona na działalność, która będzie tu prowadzona.
W obszarze społecznym w ramach działalności Centrum Aktywizacji Seniorów zaplanowano m.in. innowacyjne zajęcia poprawiające funkcje terapeutyczne, edukacyjne i pomagają ce osobom starszym lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz
 życiu codziennym.
W ramach aktywizacji gospodarczej przewidziano m.in. organizację wydarzeń w zakresie edukacji zawodowej, co pozwoli dostosować
młodzież do wyzwań zawodowych związanych z Nową Ścieżką Rozwoju (m.in. pod nazwą Piła na Start, Pilska Akademia Umiejętności), zachęcić do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego, co ma tym samym poprawić
relatywnie złą sytuację finansową mieszkańców i niedobory na rynku pracy (szczególnie osób wysoko wykwalifikowanych). Partnerami Pilskiego Instytutu Integracji i Edukacji są uczelnie wyższe i samorządy gospodarcze.
Projekt jest realizowany w ramach projektu “Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Warto przypomnieć, że jest to jedno z 39. działań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu “Miasto Piła z nową energią!” za łączną kwotę 15 milionów złotych. O kolejnych projektach będziemy informowali na bieżąco.
Aleksandra Kramkowska
podinspektor ds. polityki informacyjnej
Urząd Miasta Piły