Na pilskim lotnisku stanie nowoczesna baza

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
Na pilskim lotnisku stanie nowoczesna baza, zajmująca się technologiami lotniczymi i kosmicznymi, w której prowadzone będą działania badawczo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz międzynarodowe symulacje załogowych misji kosmicznych na Księżyc i Marsa. Naszym partnerem w realizacji projektu, jest Stowarzyszenie Lunares, które już teraz prowadzi m.in. analogowe misje na Marsa oraz wiele ciekawych eksperymentów i badań z udziałem międzynarodowych zespołów.
Łączny kosz przystosowania istniejących obiektów, wyposażenia i prowadzenia działalności to blisko 3 miliony złotych.
Centrum Edukacji Lotniczej znajdować się będzie w istniejącym już, zmodernizowanym schronohangarze w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już bazy LUNARES, a inwestycja obejmie:
• adaptację hangaru na eksperymentarium,
• budowę planetarium z wyposażeniem,
• niezbędną infrastrukturę towarzyszącą
• wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu.
Przestrzeń w hangarze zostanie funkcjonalnie podzielona na części:
• edukacyjną – zawierającą sale warsztatowe do przeprowadzania eksperymentów, wykładów i prezentacji,
• wystawową – wyposażoną w obiekty informacyjno-edukacyjne oraz interaktywne sprzętydo zabawy dla dzieci i młodzieży,
• lotniczą/kosmiczną– wyposażoną w łaziki oraz akcesoria młodych astronautów.
Teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m.in. ogrodu edukacyjnego z elementami edukacyjno-tematycznymi. Powstanie też parking dla samochodów i autobusu.
Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Lunares, które wspólnie ze spółką Gwdą będzie brało udział w realizacji zajęć w nowo powstałym obiekcie.
Pod koniec maja ogłoszony został przetarg na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy podmioty. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o do finansowanie pn. przedsięwzięcia: „Centrum Edukacji Lotniczej: elementy badawczo-edukacyjne“.
Warto podkreślić, że jest to jedno z 39. działań, które zostaną zrealizowane w ramacprojektu “Miasto Piła z nową energią!” za łączną
kwotę 15 milionów złotych. O kolejnych realizowanych inwestycjach będziemy informowali na bieżąco.
Aleksandra Kramkowska
podinspektor ds. polityki informacyjnej
Urząd Miasta Piły