Szykuje się rewolucja w ZUS. To powinieneś wiedzieć!

kraj Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Z początkiem 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada sporo zmian. Dotyczą one głównie składek, zasiłków i L4. Co się zmieni?

Rewolucja przygotowywana przez ZUS jest konsekwencją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te są bardzo istotne i właściwie dotyczą każdego z nas. Oto najważniejsze z nich.

Wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu

Zasiłek chorobowy za  pobyt w szpitalu wynosi obecnie 70 proc. pensji. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. Czyli tak samo, jak w przypadku chorowania w domu.

Nowe przepisy zabezpieczą kobiety w ciąży

Od 2022 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ustanie ono z powodu śmierci pracodawcy.

-Dotychczas w takiej sytuacji nie miały one prawa do zasiłku. Jeżeli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywała świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego – wyjaśnia Business Insider.

 Zaległość  w opłacaniu składek a zasiłek

Od 1 stycznia 2022 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą zacznie obowiązywać ważna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek.

„Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia”– czytamy na stronie internetowej ZUS.

Prawo do zasiłku przedawni się, jeśli osoby nie uregulują zadłużenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Dla wypłaty zasiłku przeszkodą nie będzie z kolei zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

 Zmiany w zasiłkach

Okres zasiłkowy wynosi 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Z początkiem 2022 roku zmienią się jednak zasady jego obliczania. Okresy zasiłkowe dotyczące różnych chorób zaczną się bowiem sumować, a przyczyna L4 nie będzie miała znaczenia.

-Jeśli zachorujemy najpierw na kręgosłup, później na grypę, a następnie na zapalenia żołądka, to wszystkie te L4 zostaną zsumowane i odjęte od limitu 182 dni. Oczywiście, jeśli przerwa między zwolnieniami będzie wynosiła mniej niż 60 dni – precyzuje  Business Insider.

Skrócenie okresu zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Zasada ta nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, kobiet w ciąży oraz osób, które przechodzą badania i zabiegi jako dawcy komórek, tkanek i narządów.

-Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła, jak obecnie, wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji – informuje  ZUS.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku nie będzie musiała być ustalana na nowo, „jeśli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy lub była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy” – zaznacza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

(Red.)
Źródło: (zus.pl; Business Insider)