Trwa nabór wniosków w ramach programu ochrony gruntów rolnych

Chodzież Czarnków Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił zasady w ramach dofinansowania zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Dofinansowana zostanie infrastruktura ogrodowa, zakup sadzonek drzew miododajnych   budowa zbiorników małej retencji oraz budowa zbiorników małej retencji. Wnioski należy składać do 30 listopada.

 28 października Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie  zasad w ramach programu ochrony gruntów rolnych. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenia Ogrodowe, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz podmioty posiadające nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadań oraz inwestycji związanych z rekultywacją i ochroną gruntów.

-Realizowany program ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych od ponad 10 lat umożliwia realizację zadań ograniczających wpływ człowieka na liczne obszary oraz odtworzenie ich należytego stanu. Zainteresowanie wnioskodawców od wielu lat w pełni wyczerpuje pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu na terenie naszego województwa – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Prusim, gm.Kwilcz – zdjęcie przed renowacją

 

Prusim, gm. Kwilcz – zdjęcie po renowacji

W ramach dofinansowania infrastruktury ogrodowej o wsparcie mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe lub Rodzinne Ogrody Działkowe. Wsparcie można uzyskać raz na 2 lata, w wysokości do 70 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 40 tys. zł.

O dofinansowanie związane z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym lub terenach rolnych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne. Maksymalna kwota wsparcia na ten cel to 20 tys. zł i nie więcej niż 90% łącznej wartości kosztów.

-Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych realizowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od 2 lat dało nowe możliwości poprawy stanu i infrastruktury ogrodowej dla użytkowników ogrodów. Liczne ogrody korzystające z wsparcia zrealizowały zadania podnoszące bezpieczeństwo oraz funkcjonalność tych obiektów. Ponadto na terenie naszego Regionu od trzech lat Samorządy Terytorialne realizują program nasadzeń sadzonek drzew miododajnych. W perspektywie przyszłych lat drzewa będą swoistą „stołówką” dla pszczół, które dodatkowo wzbogacą krajobraz i różnorodność biologiczną – dodaje Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W ramach programu ochrony gruntów rolnych dofinansowana zostanie również budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji. Dofinansowanie jest przeznaczone do zbiorników o powierzchni od 0,30 ha do 2,00 ha. Udział środków z Budżetu Województwa nie może przekroczyć 90 % faktycznej wartości wykonanych prac. W przypadku renowacji dofinansowanie wynosi 30 tys. zł/ha, natomiast budowy nowego zbiornika 75 tys. zł/ha. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ponadto informacje na temat programu opublikowane są na stronach internetowych:  https://www.umww.pl/departament-gospodarki-mieniem oraz https://bip.umww.pl/292—293—k_2—k_6—podzial-srodkow-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego-przeznaczonych.

Bartosz Zalas

Zdjęcie główne: Trzebania, gm. Osieczna Osieczna- zdjęcie po renowacji