Trzy obwodnice w Wielkopolsce z rządowym dofinansowaniem

Inwestycje kraj Najnowsze Polityka

W Poznaniu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowy na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy trzech obwodnic w województwie wielkopolskim: Kościana, Rogoźna i Szamotuł. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniesie blisko 129 mln zł.

– Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyspieszamy powstawanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Łączymy odcinki polskich dróg w spójną sieć komunikacyjną – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obwodnica Kościana

Obwodnica Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 będzie miała około 4,3 km długości. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD wynosi nieco ponad 30 mln zł. Całkowita wartość zadania to ok. 60,7 mln zł.

Projektowana obwodnica usytuowana będzie w północno-wschodniej stronie miasta. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 r.

Obwodnica Rogoźna

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 otrzymała dofinansowanie ze środków RFRD w kwocie prawie 49 mln zł. Całkowita wartość tego zadania to ok. 97,3 mln zł.

Nowa droga będzie miała nieco ponad 7 km długości. Obwodnica Rogoźna zostanie poprowadzona po północnej stronie miasta.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2025 roku.

Obwodnica Szamotuł

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 będzie miała 10 km długości. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RFRD w wysokości prawie 50 mln zł.  Całkowita wartość zadania to ok. 99 mln zł.

Planowany termin oddania tej obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/trzy-obwodnice-w-wielkopolsce-z-rzadowym-dofinansowaniem