Uczeń Gastronomika zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Nikodem Czyż z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile został zwycięzcą XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z tematyką wiodącą: Cukrzyca ? prewencja i leczenie dietą. Nikodem jest uczniem Technikum nr 5 ZSG.

Etapem wstępnym olimpiady był test online, w którym wyłoniono 30 finalistów. Pomimo wysokiego poziomu olimpiady, Nikodem od początku zmagań utrzymywał pozycję lidera. Bardzo dobrze zaprezentował się podczas ostatniej części olimpiady, jaką był quiz, w którym wzięło udział 6 najlepszych laureatów. Tematyka zadań obejmowała zagadnienia z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych  aspektów żywienia  i  technologii  gastronomicznej  z  towaroznawstwem, a także umiejętności z zakresu gastronomii.

Nikodem swoją wiedzą zyskał uznanie Komitetu Głównego Olimpiady w tym: przewodniczącego dr n. med. Adama Grzegrzółkę, honorowego przewodniczącego prof. dr. hab. Jana Gawęckiego oraz kierownika organizacyjnego mgr inż. Halinę Limanówkę, zdobywając Nagrodę Specjalną Ministerstwa Edukacji i Nauki, Nagrodę Specjalną – Puchar Przewodniczącego Komitetu Głównego oraz Nagrodę im. dr. Zenona Kosickiego.

Jako laureat olimpiady Nikodem jest zwolniony z egzaminów pisemnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i może być także zwolniony  w  części  lub  w  całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady. Za swój wysiłek został również uhonorowany nagrodami rzeczowymi.

Opiekunem merytorycznym ucznia była nauczycielka Alina Matejczuk, a wsparciem w przygotowaniach do olimpiady służyła również Irena Wasik.

GRATULUJEMY!

Powiat Pilski