Umowa na budowę Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych w Pile, podpisana!

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Już niebawem rozpoczną się prace związane z budową Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych w Pile. 4 października br., starosta pilski Eligiusz Komarowski i wicestarosta Arkadiusz Kubich, podpisali umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji, którym został Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomira Lisewicza.

Jest to najważniejsza inwestycja na przestrzeni wielu ostatnich lat, w kształcenie zawodowe uczniów w północnej Wielkopolsce. Jej wartość to blisko 28 mln zł, z czego 24 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. To rekordowe dofinansowanie jakie pozyskał Powiat Pilski w swojej historii.

Projekt Powiatu Pilskiego został najwyżej oceniony w konkursie na inwestycje w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i uzyskał prawie połowę, z 50 mln zł, zaplanowanych na te inwestycje w północnej Wielkopolsce.

– Nadrabiamy wieloletnie zaniechania. Już wkrótce młodzież z całego subregionu pilskiego otrzyma jedne z najlepszych w kraju warunków do kształcenia. Dzięki zaangażowaniu moich współpracowników, współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami m.in. z Signify Poland Sp. z. o.o. w Pile, SwissPol Sp. z o.o., INVESTA sp. z o.o. w Pile, PUSS w Pile i wielu innych, uczniowie szkół średnich powstaną nowoczesne pracownie będące wiernym odwzorowaniem linii produkcyjnych – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Inwestycja będzie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej oraz rozbiórkę dwóch budynków mu towarzyszących. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2,6 tys. m2. W drugim etapie zostanie wybudowany nowy obiekt o powierzchni ok. 1,6 tys. m2.

– Myślę, że w przyszłym roku zamkniemy budowę, a wiosną 2023r. będziemy wyposażać ponad 20 pracowni dedykowanych uczniom szkół zawodowych, branżowych i techników. Inwestowanie dzisiaj w nowoczesną infrastrukturę kształcenia zawodowego jest bardzo pożądane. To szansa dla młodzieży, nie tyko z Piły lecz także pozostałych gmin naszego powiatu i całej północnej Wielkopolski – dodaje starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Powiatowe Centrum Innowacji Technologicznych w Pile będzie bardziej rozbudowane niż to w Grzymysławicach koło Wrześni, które powstało w sąsiedztwie zakładów Volkswagena.

Powiat Pilski