W 2022 r. zamknięto 193 tys. firm

Biznes Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Choć ogólna liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych rośnie na przestrzeni lat, to w ujęciu rocznym może się zmniejszać. Tak było w ubiegłym roku. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wynika, że w zeszłym roku zarejestrowano przeszło 463 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), ponad 193 tys. zamknięto, a więcej niż 347 tys. zawieszono. W ciągu roku ubyło więc ponad 77 tys. jednostek.

Liczba zarejestrowanych aktywnych działalności gospodarczych w Polsce na dzień 31.12.2022 wynosiła ok. 2,5 mln, nie licząc osób fizycznych (JDG), które założyły spółki cywilne i tylko w takiej formie działają (w rejestrze CEiDG rozróżniono osoby, które prowadzą jednoosobowa działalność gospodarczą i te osoby, które tą działalność założyły, aby następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej, a żadnej innej odrębnej działalności poza ta spółką nie prowadzą).

97% firm w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) jest najczęściej występującą formą organizacyjną mikro firm.

Od stycznia, skokowo wzrosły koszty prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie tylko płaci za siebie podwyższone, obowiązkowe składki ZUS i składkę zdrowotną, której od stycznia nie może już odliczyć od podatku, ale musi jeszcze uwzględnić wzrost płacy minimalnej i odprowadzanie wyższych składek za pracowników. Dodając do tego wyższe rachunki za prąd, gaz i paliwo, niestabilne prawo i zagmatwane przepisy podatkowe, może się okazać, że działalność się po prostu nie kalkuluje.

Doktor Edyta Wojtyla z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, stwierdziła w TVN24, że osób zarabiających najniższą krajową jest około 2 miliony. „O ile do niedawna mówiło się w Polsce, że bieda ma twarz emeryta czy twarz dziecka z rodziny niepracujących rodziców, twarz osoby samotnej, to dzisiaj trzeba powiedzieć, że bieda w Polsce będzie miała twarz osób pracujących, bo te 2 miliony osób (…) nie są w stanie się utrzymać na poziomie, który zapewnia standardowe warunki życia”.

Poradnik Handlowca