Pierwsza w tym roku zbiórka krwi w Trzciance.

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Mieszkańcy Trzcianki ponownie mogli oddać krew w mobilnym ambulansie, który zawitał do Trzcianki w środę, 25 stycznia br., i stacjonował na parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, w godz. 10:00 – 14:00. Akcja zorganizowana została przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Trzciance, a za zabezpieczenie medyczne odpowiadało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Zainteresowanie pierwszą w tym roku zbiórką krwi było bardzo duże! Tym razem nie zabrakło również Krzysztofa W. Jaworskiego Burmistrza Trzcianki, który aktywnie wspiera i bierze udział w każdej akcji. Każdy kto przybył do punktu mógł również wpisać się na listę dawców szpiku, do czego  chętnych nie brakowało.

Mieszkańcy Trzcianki dobrze wiedzą, że oddając krew, ratuje się życie! Dziękujemy wszystkim darczyńcom i już teraz zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się 23 marca!

Miasto Trzcianka