W których branżach zwiększyły się zarobki?

Biznes kraj Praca
Najwyższy wzrost ofert pracy w sektorze usług dla biznesu (BSS) jest zauważalny w zawodach związanych z łańcuchem dostaw, HR i obsługą płac oraz obsługą klienta. Zarobki pracowników branży zwiększyły się na przestrzeni ostatniego roku o 6-11 proc. i nadal będą rosły. Największe ośrodki BSS to Kraków i Warszawa, a najwięcej nowej powierzchni biurowej przybędzie w Katowicach i Krakowie – to główne wnioski szóstej edycji raportu „Business Services 2022”, opracowanego przez Grafton Recruitment.
– Najnowsze dane rynkowe dotyczące branży BSS wskazują na wzmocnienie ubiegłorocznego trendu. Następuje silne odbicie na rynku rekrutacji i długo wyczekiwana poprawa jego dynamiki. Rozwojowi sektora towarzyszy zarówno wzrost liczby ofert pracy, jak i płac – podkreśla Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment.
Jak zauważają eksperci, sektor BSS szybko odnalazł się w sytuacji pandemicznej. „Nowa rzeczywistość” zadziałała jak akcelerator zmian – przyspieszyła digitalizację i automatyzację procesów, zmianę modeli i form pracy, stworzyła nowe możliwości zawodowe dla
pracowników. Obecnie w Polsce działa ponad 1600 centrów usług wspólnych (CUW), to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Wytwarza ok. 3,5 proc. polskiego PKB, zatrudnia ponad 360 tys. osób.
Więcej ofert pracy
– Liczba ofert pracy w sektorze BSS wróciła do poziomu sprzed pandemii już na przełomie 2020 i 2021 roku. Koniec ubiegłego roku przyniósł duże ożywienie i wzrost o 62 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku. Także ten rok zapowiada się optymistycznie – komentuje Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji Grafton Recruitment.
Największy wzrost ofert pracy – porównując liczbę ogłoszeń na wybranych portalach w czwartym kwartale roku 2019 i 2021 – dotyczył zawodów i ról związanych z łańcuchem dostaw (103 proc.), HR i płac (91,7 proc.) oraz marketingu (82,7 proc.), a także finansów (63,7 proc.), obsługi klienta (60,3 proc.) oraz księgowości (47,1 proc.).
Liderem na rynku zatrudnienia w BSS pozostaje Kraków, warte zauważenia jest większe tempo wzrostu w Warszawie, a także w miastach i aglomeracjach takich, jak: Łódź, Katowice oraz Trójmiasto. Największe wzrosty liczby pracowników r/r odnotowano w Warszawie (13,7 proc.), Krakowie (11 proc.) i Łodzi (10,2 proc.), nieco mniejsze w Trójmieście (8,2 proc.) i Katowicach (7,5 proc.).
Prężne centra usług wspólnych znajdują się w miastach, które są największymi ośrodkami akademickimi w Polsce. To dobra lokalizacja, gdyż dla BSS studenci i absolwenci uczelni wyższych są bardzo ważnymi kandydatami do pracy. Pozytywną informacją dla branży jest zatrzymanie wieloletniego spadku liczby studentów w Polsce – według GUS w roku akademickim 2020/2021 wzrosła ona o około 1 proc.
Obecnie najwięcej budynków biurowych o najwyższym standardzie (klasa A) znajduje się w Krakowie i Wrocławiu. W budowie jest kolejnych 800 tys. m 2 powierzchni biurowej – przybędzie jej przede wszystkim w Katowicach i Krakowie. Wynagrodzenia w górę Raport „Business Services 2022” zawiera zestawienie wynagrodzeń dla 190 stanowisk zgrupowanych w 70 ról, z czego 34 role według schematu: entry level, specjalista, starszy specjalista, team leader, manager.
Największy wzrost wynagrodzeń w sektorze BSS zanotowano na przestrzeni ostatniego roku w obszarze HR – o 11,2 proc., w łańcuchu dostaw – o 10,5 proc. oraz IT – o 10 proc. Na kolejnych miejscach plasuje się bankowość i usługi finansowe (9,3 proc. wzrostu), finanse i księgowość (8,9 proc.), obsługa klienta i sprzedaż (7,7 proc.) oraz marketing (6,2 proc).
Coraz ważniejsza rola języków obcych
Analitycy Grafton Recruitment zbadali potencjał inwestycyjny w dziewięciu miastach oraz wielkość zatrudnienia. Po raz pierwszy przeanalizowali też popyt na role językowe w całej Polsce.
Przegląd ofert pracy na wymagające znajomości języków obcych stanowiska związane z obsługą klienta pokazał, że najbardziej poszukiwanym językiem obcym, oprócz „obowiązkowego” już angielskiego, jest niemiecki, a następnie francuski, włoski i
hiszpański. Znajomość języków obcych ma wpływ na wysokość zarobków – rosną o 10-30 procent w zależności od języka i stopnia jego opanowania.
Z roku na rok zwiększa się złożoność i kompleksowość procesów realizowanych w centrach usług wspólnych w Polsce. Zagraniczni inwestorzy wybierają nasz kraj na miejsce prowadzenia działalności ze względu na wygodne, centralne położenie w Europie oraz dostęp do wykształconych, wykwalifikowanych i znających języki obce pracowników.
– Chociaż Indie utrzymują pozycję lidera wśród najczęściej wybieranych destynacji przez firmy z branży SSC, Polska jest coraz częściej postrzegana jako kraj drugiego wyboru. Polskie miasta regionalne wzmocnią swoją pozycję, przyciągając międzynarodowe firmy z branży SSC, ale także B+R – podsumowuje Jan Banasikowski, Associate Director CBRE.
Formy pracy w BSS
Eksperci rynku zwracają uwagę na popularyzację pracy zdalnej i hybrydowej w sektorze BSS. Ten model pracy znacznie zwiększył możliwości pozyskania kandydatów przez centra usług wspólnych. Wpłynął także na „wypłaszczenie” wynagrodzeń. Praca zdalna oznacza również większe szanse zatrudnienia dla kandydatów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie bez względu na lokalizację firmy.
O RAPORCIE
„Business Services 2022” to szósta edycja Raportu Grafton Recruitment. Przygotowane na przełomie 2021 i 2022 roku opracowanie zawiera analizę stawek wynagrodzeń dla ponad 70 ról (190 stanowisk) w sektorze BSS, analizę potencjału inwestycyjnego oraz
zatrudnienia w dziewięciu polskich miastach. Raport dopełniają komentarze ekspertów dotyczące aktualnej sytuacji na rynku centrów usług wspólnych oraz prognoz i możliwych kierunków rozwoju sektora.
Grafton Recruitment to jedna z największych w Europie niezależnych firm rekrutacyjnych z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży i 35 biurami w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Od
2018 roku jest częścią Gi Group, międzynarodowej agencji pracy, należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych, z biurami w 58 krajach w Europie, Azji, Afryce i Amerykach.
  • Więcej: www.grafton.pl
  • Raport Business Services 2022