Wielkopolscy rolnicy ponoszą coraz większe straty przez ASF

Inwestycje Najnowsze Rolnictwo Wydarzenia Zwierzęta
Sytuacja związana z rozszerzaniem się wirusa ASF w Wielkopolsce jest coraz bardziej zatrważająca. Gospodarstwa rolne ponoszą dotkliwe straty, a przyszłość hodowli i chowu świń w Wielkopolsce jest bardzo zagrożona.
Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem rolników, szczególnie w strefie czerwonej, na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami wynikającymi obowiązku podejmowania działań w celu zwalczania choroby w gospodarstwach gdzie została stwierdzona. Wiążą się one konicznością całkowitej redukcji wszystkich zwierząt z zapowietrzonego stada, obowiązkiem przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych, jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno na terenie kraju jak i poza jego granice. Ten ostatni element bardzo mocno wpływa na sytuację ekonomiczną wielkopolskich rolników.
Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Prezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorzem Majchrzakiem oraz Burmistrzem Krobi Łukaszem Kubiakiem zaniepokojeni rozwijającą się
sytuacją spotkali się w tej sprawie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. W trakcie rozmowy przedstawiony został szereg postulatów, istotnych dla bezpieczeństwa ekonomicznego i żywnościowego hodowców trzody chlewnej z terenu naszego województwa. Dotyczyły one m.in. złagodzenia restrykcji w strefie czerwonej w zakresie przemieszczania zwierząt, określenia terminu obowiązywania stref niebieskiej i różowej, zintensyfikowania odstrzału dzików, a także umożliwienia uczestnictwa w polowaniach psów myśliwskich z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Poruszano również wiele innych istotnych dla hodowli i chowu świń kwestii jak np. zachowanie rodzimych ras świń, uproszczenie zasad dofinansowania chlewni dla loch czy opracowanie i wdrożenie krajowej strategii produkcji prosiąt.
-Wspólnie z Prezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorzem Majchrzakiem oraz Burmistrzem Krobi Łukaszem Kubiakiem odbyliśmy spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Przedstawiliśmy postulaty Wielkopolskich Rolników. ASF bardzo rozwinął się na terenie Wielkopolski utrudniając hodowlę świń. Zwróciliśmy uwagę na problemy rolników utrzymujących hodowle trzody chlewnej w strefie czerwonej. Minister zapewnił, że rolnicy otrzymają wsparcie. Ważną kwestią jest również zdejmowanie stref niebieskich i różowych z obszarów, na których już od ponad roku nie notuje się przypadków wirusa i Główny Lekarz weterynarii może wnioskować o zdjęcie strefy. Taka sytuacja dotyczy wielu Wielkopolskich powiatów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk pozytywnie odniósł się do przedstawionych mu postulatów – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
W 2021 roku z powodu wzrostu kosztów produkcji, niskich cen skupu i rozprzestrzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń, bardzo dużo gospodarstw rolnych zrezygnowało z hodowli trzody chlewnej. Ilość pogłowia trzody chlewnej w Wielkopolsce spadło w sposób dramatyczny do poziomu ok 2.4 mln sztuk z pułapu blisko 3,2 mln w roku 2020. Dotychczas wirus ASF pojawił się
głównie na terenach południowo zachodnich części województwa wielkopolskiego szczególnie w powiatach: leszczyńskim, rawickim, gostyńskim, krotoszyńskim oraz szamotulskim, międzychodzkim nowotomyskim i grodziskim.
– Z wirusem Afrykańskiego pomoru świń borykamy się już od 2014 roku. Obecnie strefach ceny skupu żywca są poniżej kosztów produkcji. Wiele gospodarstw bankrutuje, sytuacja na rynku jest cały czas niepewna. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił uwagę na problemy rolników dotkniętych skutkami występowania ASF i stara się pomóc oraz wypracować wspólny plan działań nie tylko na szczeblu samorządowym ale także sygnalizując problemy na poziomie krajowym by przekazać problemy, z którymi borykają się rolnicy. Ważne jest teraz by nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku oraz wzrost opłacalności hodowli by rolnicy mogli sprzedawać trzodę chlewną powyżej kosztów produkcji – dodaje Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorz Majchrzak
Kwestie problemów wynikających z epidemii wirusa ASF były także omawiane w czasie spotkania z Januszem Wojciechowskim, Komisarzem UE ds. Rolnictwa. Spotkanie to odbyło się w ramach obrad Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych „Agriregions”, w której Wielkopolska aktywnie uczestniczy. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski poinformował Komisarza o wystąpieniu, które skierował na ręce Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na ręce samego Komisarza, w którym szerzej zawarł postulaty związane ze złagodzeniem restrykcji i określeniem terminów obowiązywania stref z ograniczeniami, wyznaczanych przez Komisję Europejską. Zwrócił się także z prośbą o podjęcie dalszych, pilnych działań w zakresie kontynuacji udzielania pomocy
administracyjnej i finansowej producentom żywca wieprzowego.
Ponadto podczas wizyty w imieniu samorządowców oraz hodowców trzody chlewnej z terenu Wielkopolski Pan Wicemarszałek oraz Pan Prezes przekazali na ręce Pana Ministra pismo z prośbą o podjęcie dalszych pilnych działań.
  • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego