W rocznicę wyzwolenia Zakrzewa

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. 29 stycznia 1945 r. to w dziejach Zakrzewa bardzo ważna data, gdyż tego dnia, po aż 173 latach niewoli miejscowość oraz jej okolice zostały wyzwolone i wróciły do Macierzy.

Walka o polskość tych ziem została okupiona wielką ofiarą i była znacznie dłuższa i trudniejsza, aniżeli w innych częściach kraju. Data ta jest zauważalna również w skali województwa – z okazji dzisiejszej rocznicy list do wójta skierował członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski.

Gestem pamięci zarówno wobec ofiar, jak i osób które przez wszystkie te lata walczyły o polskość Zakrzewa, były uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Obrońców Polskości Ziemi Złotowskiej 1772-1945.  

Udział w nich wzięły władze gminy ? wójt Marek Buława, zastępca wójta Dorota Murach, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Doroszuk wraz z radną Dorotą Kowalczyk, radny wojewódzki Henryk Szopiński, dyrektor Domu Polskiego-Centrum Idei Rodła Barbara Matysek-Szopińska, dyrektor PSP w Zakrzewie Arletta Tymińska, dyrektor ZSP w Starej Wiśniewce Agnieszka Miela, dyrektor PP w Zakrzewie Hanna Lalik, kierownik SZK w Zakrzewie Edmund Kabattek, kierownik GOPS Monika Przybyła wraz z  członkami delegacji, które złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Źródło: zakrzewo.org.pl