Rozmowy o bezpieczeństwie na drodze

Chodzież Najnowsze Zwierzęta

CHODZIEŻ. O tym, jak ważna jest profilaktyka, nikogo chyba nie trzeba przekonywać, zwłaszcza, kiedy mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. ?Na Drodze ? Patrz i Słuchaj? to akcja informacyjno-edukacyjna skierowana zarówno do kierowców, jak i pieszych.

Rozwój technologii ma swoje plusy, ale także minusy, a te mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierujących, jak i pieszych. Wystarczy spojrzeć, jak bliski wszystkim jest telefon komórkowy. W codziennym funkcjonowaniu okazuje się być niezbędny, a jego nagły brak sprawia, że jesteśmy z tego powodu niespokojni. Ów telefon w dłoni kierowcy to już spore niebezpieczeństwo, bowiem jego używanie powoduje spowolnione reakcje na to, co dzieje się w ruchu drogowym, wiąże się z podejmowaniem ryzykownych i gwałtownych decyzji i nie tylko. Telefon komórkowy w dłoni pieszego to także spore ryzyko. Rozmowa telefoniczna rozprasza i tym samym zmniejsza naszą świadomość tego, co dzieje się wokół.

O tym, a także o innych aspektach związanych z bezpieczeństwem na drodze rozmawiają policjanci podczas prowadzonych kontroli drogowych. Wskazują oni na potrzebę obserwacji drogi i jej otoczenia, zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, zmniejszenia prędkości, by nie narazić pieszych na niebezpieczeństwo, wreszcie, ustępowania pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Policjanci rozmawiają także z pieszymi, bo oni także nie pozostają bez winy. Niechronionym uczestnikom dróg przypominają o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drodze, nieostrożnym wejściem na przejście bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, korzystaniem z telefonów podczas przekraczania drogi, czy przebieganiem przez jezdnię.

Policjanci przypominają, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja tego, co dzieje się wokół, nawiązanie kontaktu wzrokowego kierowca-pieszy, ale też wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Asp. Karolina Smardz-Dymek
KPP Chodzież