W trosce o zabytki…

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, by chronić je przed degradacją i niszczeniem. Prezydent Beata Dudzińska podpisała pierwsze umowy z br. Michałem Kiełbasą proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego i właścicielką budynku dawnej szkoły przy ulicy Orlej. Dotacja, która zostanie przekazana na te prace remontowe to łącznie 377 570 złotych. 

Za kwotę 204 100 złotych przeprowadzone zostaną prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej w nawie głównej i kruchcie wejściowej do kościoła przy ulicy Ludowej, natomiast na remont dachu dawnej szkoły na osiedlu Motylewo  przeznaczone zostanie 173 470 złotych.

To nie ostatnie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach dotacji. Kolejne umowy zostaną podpisane z proboszczami parafii pod wezwaniem św. Rodziny w Pile i  Matki Bożej Częstochowskiej w Motylewie, w ramach programu przeprowadzone zostaną także prace w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w budynku przy ulicy Bydgoskiej.

Fot. UM Piła