W tym roku na terenie pilskiej RDLP spłonęło już 40 ha lasu

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

REGION PILSKI. Tegoroczne upały i brak opadów spędzają sen z powiek strażakom i leśnikom z północnej Wielkopolski. W regionie pilskim wilgotność ściółki spada często do 10 procent. Sprzyja to powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia.

Panujące w ostatnich tygodniach upały sprawiły, że pilscy leśnicy nie mają wakacyjnego nastroju. Słoneczna aura cieszy wielu z nas, jednak dla leśników i strażaków to okres wzmożonej i ciężkiej pracy.

Od początku czerwca na terenie RDLP w Pile występuje drugi (średni) i trzeci –  najwyższy – stopień zagrożenia pożarowego lasu. Utrzymujące się od wielu dni wysokie temperatury i brak długotrwałych opadów spowodowały, że wilgotność ściółki leśnej spadła do krytycznego poziomu.

Od rozpoczęcia akcji bezpośredniej (okres od 1 marca do 30 września w którym prowadzony jest szczególny monitoring zagrożenia pożarowego obszarów leśnych) na terenie RDLP w Pile odnotowano ponad 80 pożarów lasu o łącznej powierzchni około 40 ha. W ubiegłym roku zarejestrowano 117 pożarów o powierzchni 17,30 ha. Znaczący wzrost powierzchni pożarów w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest licznymi podpaleniami.

5 kwietnia 2019 roku na terenie Leśnictwa Rychlik w Nadleśnictwie Trzcianka doszło do serii podpaleń w wyniku których  spłonęło 27 ha lasu. Straty wyceniono na ponad 500 tys. zł, nie uwzględniając strat ekologicznych, które ze względu na złożoność ekosystemu leśnego są praktycznie niemożliwe do wycenienia. Za pomoc w ujęciu sprawcy podpaleń Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka wyznaczył 10 tys. zł nagrody.

W czerwcu doszło do kolejnej serii podpaleń w Nadleśnictwie Wronki. W wyniku działań podpalacza powstało 9 pożarów lasu, najgroźniejszy z nich o powierzchni 2.8 ha powstał na granicy Nadleśnictwa Wronki i Krucz. Za pomoc w ujęciu sprawcy Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki wyznaczył nagrodę 5 tys. zł.

Od wielu lat główną przyczyną pożarów lasu w Polsce jest działalność człowieka, który w sposób zamierzony bądź niezamierzony powoduje ponad 90% wszystkich pożarów, zaledwie do 3% wszystkich pożarów lasu spowodowanych jest przez naturę ? wyładowania atmosferyczne podczas burz.

Pożary lasów są jednym z największych zagrożeń dla lasów. Jest to czynnik zakłócający w sposób drastyczny procesy życiowe ekosystemów W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega również różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych).

Pilscy leśnicy apelują o  szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Ponadto przypominamy, że w lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi

W razie zauważenia pożaru lasu zadzwoń niezwłocznie do Państwowej Straży Pożarnej – nr tel. 998, 112 lub bezpośrednio do nadleśnictwa.

 RDLP Piła