Wałeccy strażacy dostali nowy wóz ratowniczo- gaśniczy

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Komenda Powiatowa PSP w Wałczu wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym. Nowy nabytek zastąpi ponad 15-letni, wysłużony już samochód ratowniczy, a tym samym poprawi wyposażenie wyeksploatowanej bazy pojazdów ratowniczych wykorzystywanych przez wałeckich strażaków w czasie zdarzeń interwencyjnych.

Koszt samochodu to kwota 1 154 tys.  złotych. Na kwotę tę  złożyły się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz dofinansowanie (54 tys. zł) z gmin miejskiej i wiejskiej Wałcz oraz Mirosławiec.

Wałeccy strażacy  dziękują Markowi Suboczowi,Wicewojewodzie Zachodniopomorskiemu za aktywne włączenie się w działania zmierzające do pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla swojej jednostki. Wyrazy podziękowania kierują także do władz samorządowych miasta Wałcza i Mirosławca oraz gminy Wałcz za zrozumienie potrzeb w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego własnych gmin oraz powiatu wałeckiego.

 (Red.)

 Źródło: KP PSP Wałcz