Ważne wydarzenie w historii szkoły

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile obchodziło jubileusz 25-lecia. To ważne wydarzenie w historii placówki oraz całej społeczności szkolnej, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć.
Było ono okazją do złożenia dyrektorowi ks. Arturowi Kucharskiemu, całemu gronu pedagogicznemu oraz uczniom serdecznych gratulacji. Szkoła ma także licznych przyjaciół, którzy na co dzień wspierają placówkę, cenne jest także zaangażowanie rodziców uczniów, za co należą się im także słowa uznania.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego jest wizytówką Piły i Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile, realizuje edukację na najwyższym poziomie. Świadczą o tym wysokie notowania placówki w ogólnopolskich rankingach, a także sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, również na szczeblu ogólnopolskim.