Ważne zmiany w receptach. Pomysły Ministerstwa Zdrowia budzą kontrowersje

Edukacja Interwencje kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w receptach. Projekt rozporządzenia we wrześniu przekazano do konsultacji. Jednak katalog zmian proponowany przez resort wzbudza kontrowersje w środowisku farmaceutycznym. Zwłaszcza zaostrzenie kar i nadzoru nad aptekami.

  • 2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
  • Według resortu zdrowia proponowane zmiany wprowadzone nowelizacją mają przede wszystkim charakter porządkowy
  • Jednak, jak wskazuje mgr.farm, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem rozszerzony zostanie katalog naruszeń, za który Fundusz będzie mógł nałożyć karę
  • Co więcej, wspomniany dokument wprowadza również zmiany w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane.

źródło/więcej: Ważne zmiany w receptach. Pomysły Ministerstwa Zdrowia budzą kontrowersje (rynekzdrowia.pl)

Autor: oprac. JKB • Źródło: mgr.farm, Rynek Zdrowia • 19 września 2022 11:30

Fot. AdobeStock