Wiceminister zdrowia spotkał się z kadrą medyczną

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia Zdrowie

19 sierpnia Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica gościł wiceministra zdrowia  Piotra Brombera i Grzegorza Piechowiaka – sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Celem wizyty było m.in. oficjalne przekazanie Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego potwierdzającego, iż placówka spełnia wysokie normy jakości dotyczące leczenia pacjentów. Tym samym pilski Szpital dołączył do elitarnej grupy 166 szpitali w Polsce legitymujących się akredytacją (stan na dzień 23.08.2022 r.).

Certyfikat to dowód, iż świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica realizowane są na najwyższym poziomie, w oparciu o zasady wszelkiej staranności, a oferowana pacjentom opieka jest bezpieczna i kompleksowa.

***

W pierwszej kolejności wiceminister zdrowia Piotr Bromber zwrócił się do dyrektora Wojciecha Szafrańskiego z zapytaniem czy Szpital zrealizował tegoroczną ustawę w sprawie zmiany warunków wynagrodzenia. – Jestem człowiekiem, który przestrzega przepisów. Ustawa została zrealizowana. Wynagrodzenia wypłaciliśmy według nowych zasad – podkreślił dyrektor Wojciech Szafrański.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber spytał również o bieżącą kondycję Szpitala. – Ubiegły rok Szpital zakończył z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 450 000,00 zł zysku netto. Zważając na fakt, iż zanim objąłem funkcję dyrektora, Szpital był na granicy bankructwa, zadłużenie sięgało powyżej 50 mln zł, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego jest dla pracowników i dyrekcji dużym sukcesem – zaznaczył dyrektor Wojciech Szafrański.

Dyrektor Wojciech Szafrański, gościom z Ministerstwa, przedstawił propozycję ścieżki umożliwiającej – w sposób bezpieczny i merytoryczny – wprowadzenie na polski rynek zdrowia pełnoprawnego lekarza specjalisty spoza UE: – Od wielu lat obserwujemy spadek liczby lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia, a w ostatnim czasie ten proces jest wręcz galonujący. Zarządzający Szpitalami od wielu lat ratują sytuację kadrową lekarzami spoza Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy w Polsce, pełne wprowadzenie lekarza ze specjalizacją spoza Unii Europejskiej jest bardzo długotrwałe i nieefektywne, biorąc pod uwagę ich wykształcenie i doświadczenie medyczne.

Zdaniem dyrektora Wojciecha Szafrańskiego problem można rozwiązać poprzez wprowadzenie  egzaminu weryfikującego, który mógłby stanowić podstawę do zaliczenia stażu, pod warunkiem, że lekarz uzyska pozytywną opinie lekarza nadzorującego. Koszty specjalizacji takiego lekarza miałby ponieść Szpital  go zatrudniający.

Wiceminister Zdrowia zapewnił, iż poroszony temat jest głęboko analizowany i niebawem zostaną przedstawione propozycje, co do –w/w – problemu.

Na zakończenie spotkania wiceminister zdrowia Piotr Bromber i Grzegorz Piechowiak – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii raz jeszcze podziękowali wszystkim pracownikom Szpitala za ich trud włożony w przygotowania do audytu i pozytywne przejście procedury akredytacji, życząc kadrze medycznej samych sukcesów zawodowych i zadowolenia z wykonywanej, niełatwej pracy.

***

Tego dnia wiceminister zdrowia wizytował także pilską filię Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie na ręce kierownika zakładu radiologii dr Piotra Martenki przekazał symboliczny czek o kwocie 8 500 000 zł na doposażenie ośrodka, a dokładniej – na zakup nowoczesnego aparatu (akcelerator liniowy).

– To także wielkie wydarzenie dla naszych pacjentów z oddziału chemioterapii oraz pozostałych oddziałów, na których zdiagnozowani zostają pacjenci onkologiczni. Dzięki współpracy z zakładem radiologii w pilskiej filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, możemy w sposób profesjonalny obdarzyć naszych pacjentów kompleksową opieką medyczną i otworzyć im ścieżkę leczenia onkologicznego – podkreśla dyrektor Wojciech Szafrański.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 ze środków Ministerstwa Zdrowia.

szpitalpila.pl

Więcej informacji na temat certyfikatu akredytacyjnego znajdą Państwo tutaj: https://szpitalpila.pl/public/aktualnosci/pilski-szpital-jednym-z-najlepszych-w-polsce,55