Wielkopolskie Święto Narodowe!

kraj Najnowsze Regiony Wydarzenia

Wielkopolskie Święto Narodowe! Jako Wielkopolanin, jestem zadowolony, że wreszcie po latach starań inicjatywa społeczna obywateli, samorządowców i organizacji społecznych została uznana kończąc się ustanowieniem dnia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego świętem narodowym. Wspaniale! – mówi senator Adam Szejnfeld, który w swoim senackim wystąpieniu zaznaczył, iż:

-Chcemy i musimy popularyzować wiedzę o tym udanym w swoich skutkach zrywie. Powstanie Wielkopolskie było fundamentem odradzania się kraju i powstania drugiej Rzeczpospolitej. Dlatego wszelkie działania kultywujące pamięć o bohaterskich Powstańcach Wielkopolskich jest także formą spłacania przez nas długu wdzięczności wobec nich. Niezmiernie istotnym elementem tego będzie ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. W tym dniu bowiem, ponad sto lat temu, Wielkopolanie pokazali, że miłość ojczyzny, kultura, tradycja i mowa polska, okazały się ważniejsze, niż 125-letnie zniewolenie podczas zaborów. Dlatego z całego serca popieram i wspieram inicjatywę ustanowienia 27 grudnia świętem narodowym.

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie – największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem, zryw niepodległościowy. Tuż po przybyciu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania i spontanicznym wiecu przed hotelem Bazar, skąd wygłosił on słynne przemówienie. Siły polskie składały się z Armii Wielkopolskiej – pod dowództwem mjr. Stanisława Taczaka, a następnie gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego – którą stopniowo zasilali ochotnicy z innych części kraju. W powstańczych walkach poległo ponad dwa tysiące patriotów, a około sześciu tysięcy zostało rannych.

-Znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla przywrócenia naszej Ojczyzny na mapę polityczną Europy jest trudne do przecenienia. Można śmiało stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby ona powstać a potem przetrwać, gdyby nie zryw Wielkopolan, gdyby nie sukces wielkopolskich bohaterów. Nie sposób przecież wyobrazić sobie wolnej Polski bez kolebki naszej państwowości – i to zarówno ze względu na jej dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak również z przyczyn strategicznych, militarnych i gospodarczych – podkreślał Senator Szejnfeld.

 

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatora Adama Szejnfelda