WŁAŚCIWE ŚWIATŁA W POJEŹDZIE, TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Od października do połowy grudnia policjanci wałeccy tak jak i policjanci w całym kraju prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Celem działań jest zwrócenie uwagi kierującym na prawidłowe oświetlenie pojazdów, które ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

W dzień światła pełnią rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, a po zapadnięciu zmroku ich rolą jest również oświetlenie drogi przed pojazdem i co istotne, innych nieoświetlonych przeszkód czy osób pieszych poruszających się drogą. Nieprawidłowo ustawione oświetlenie w pojeździe, może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do oślepienia innych kierowców czy pieszych.

Celem prowadzonej przez policjantów kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” jest przypominanie i uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważna jest widoczność na drodze. Na prawidłowe działanie świateł wpływ mają, poza ich ogólnym stanem technicznym, takie czynniki, jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężenie emitowanego światła.

Nawet czystość kloszy ma wpływ na emitowane światło, zwłaszcza teraz w porze jesieni czy zimą. Kampania „Twoje światła, nasze bezpieczeństwo” została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. W trakcie działań policjanci przypominali kierowcom o tych ważnych czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Pieszym natomiast przypominali o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym, po zmierzch oraz apelowali o korzystanie z odblasków nawet w terenie zabudowanym aby poprawić swoje bezpieczeństwo i być widocznym dla kierujących pojazdami.