Wszyscy mamy równe prawa

Piła
PIŁA. W grudniu,  w Młodzieżowym Domu Kultury ?Iskra? w Pile, odbył się 2. Powiatowy Dzień Praw Człowieka zorganizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego ? Eligiusza Komarowskiego.
Teraz trochę historii…
Wszystko zaczęło się 10 grudnia 1948, to wtedy Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, której treści dotyczą zapewnienia wolności i poczucia bezpieczeństwa wszystkim ludziom bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub jakiegokolwiek inny stan. Kolejnym krokiem było wejście w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 1953 roku.
W Polsce Konwencja ta weszła w życie w 1993 r. gwarantując prawo do życia, wolności, nauki i nietykalności osobistej, prawa do poszanowania mienia, znosząc tortury, niewolnictwo oraz karę śmierci! Powyższe treści
mają na celu pokazanie, jak ważny jest ten dokument i jakie daje gwarancje każdemu człowiekowi bez wyjątku. Dlatego też jeśli taki dzień organizowany jest przez szkołę, która za cel nadrzędny stawia sobie edukację i wychowanie młodego pokolenia. to tylko może cieszyć.
Edukowanie młodzieży z tematyki związanej z prawami człowieka jest potrzebne i wpływa na kształtowanie postaw, zachowań i wartości młodych ludzi. Tworzą się fundamenty na, których buduję się powszechne poszanowanie praw i równości, wzbogaca wiedzę, pozwala na zrozumienie i społeczną akceptację różnic wśród ludzi itp.
Podczas obchodów została również poruszona kwestia dzieci i ich praw.
-Hasło: ?Nie ma dzieci ? są ludzie? miało uzmysłowić, że dziecko to człowiek posiadający swoje prawa jako pełnoprawny obywatel. Edukacja o prawach człowieka jest podstawą kształtowania i budowania społeczeństwa obywatelskiego, które nie powinno pozostawać obojętne na przejawy łamania praw człowieka. Podstawowym celem tej edukacji jest budowanie społeczeństwa, w którym godność człowieka stanowi wartość najwyższą ? mówi Piotr Halama dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej.
W przygotowanie programu artystycznego zaangażowały się panie : Danuta Wolny, Bożena Fonrath-Korpal i Kinga Mikołajewska oraz uczniowie : Marika Postek, Miłosz Muzioł, Klaudia Marszał, Wandzia Fons, Julia Kołodziejewska, Wiktoria Owczarek, Milena Michałek, Anna Filip, Zuzanna Budnik, Mateusz Marcinkowski, Kacper Mrowiński, Alan Winiarski, Zuzia Moczko, Martyna Palicka, Wiktoria Michalska, Martyna Brzykcy, Paweł Zaremba, Martyna Jankowska, Bartosz Czarnotta, Dawid Dembiński, Michał Dymkowski, Alicja Karczewska, Paula Czajkowska, Jowita Kawa, Dawid Eichstaedt i Wiktoria Paćko.
Mateusz Kociński